Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM THỰC HÀNH MAY

Tổ thực hành may 1


Văn phòng tổ môn: Phòng giáo viên tầng 1 nhà B8

TT

Họ tên giảng viên

Chức vụ

Email

1

Đặng Thị Thúy Hồng

Phó giám đốc

hongdtt@hict.edu.vn

2

Ngô Thị Xuân Thu

Phó giám đốc

thuyntx@hict.edu.vn

3

Dương Thị Hồng Lượng

Tổ trưởng

luongdth@hict.edu.vn

4

Phạm Thị Hương

Tổ phó

huongpt78@hict.edu.vn

5

Phạm  Kim Thúy

Giảng viên

thuypk@hict.edu.vn

6

Dương Thị Hân

Giảng viên

handt@hict.edu.vn

7

Nguyễn Thị Thơm

Giảng viên

thomnt@hict.edu.vn

8

Nguyễn Huy Đông

Giảng viên

dongnh@hict.edu.vn

9

Nguyễn Thị Thu Hòa

Giảng viên

thuhoattdtnc@gmail.com

10

Đoàn Thị Phương Thảo

GVCN

thaodtp@hict.edu.vn

11

Nguyễn Thị Hường

Giảng viên

huong.bybaby@gmail.com

12

Hà Thị Định

Giảng viên

dinhht@hict.edu.vn

13

Phạm Thị Lụa

Giảng viên

luapt@hict.edu.vn


© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 39 Tổng truy cập: 8.674.059