Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM THỰC HÀNH MAY

Tổ thực hành may 2

Văn phòng tổ môn: P301 nhà B9

TT

Họ tên giảng viên

Chức vụ

Email

1

Dương Thị Hồng Hạnh

Phó giám đốc

hanhdth@hict.edu.vn

2

Dương Thị Tâm

Tổ trưởng

tamdt@hict.edu.vn

3

Nguyễn Thu Thủy

Tổ phó

thuynthu@hict.edu.vn

4

Văn Thị Cúc Hoa

Giảng viên

hoavtc@hict.edu.vn

5

Nguyễn Thị Mơ

GVCN

mont@hict.edu.vn

6

Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng viên

hantt@hict.edu.vn

7

Dương Văn Long

Giáo vụ

longdv@hict.edu.vn

8

Nguyễn Thị Thu Hường

Giảng viên

huongntt82@hict.edu.vn

9

Bùi Thái Hưng

Giảng viên

hungbt@hict.edu.vn

10

Đỗ Xuân Tùng

Giảng viên

doxuantung76@gmail.com

11

Nguyễn Xuân Khán

Giảng viên

khannx@hict.edu.vn

12

Bùi Thị Nhung

Giảng viên

nhungbt@hict.edu.vn

13

Đỗ Thị Thu Hường

Giảng viên

huongdtt@hict.edu.vn

14

Phạm Minh Huyền

Giảng viên

huyenptm@hict.edu.vn

15

Đặng Thị Đan

Giảng viên

dandt@hict.edu.vn


© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 52 Tổng truy cập: 8.674.278