Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

Ban lãnh đạo khoa

 
Họ và tên Chức vụ Phụ trách công việc Email Điện thoại
Phùng Thị Ái Trưởng khoa - Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường về các lĩnh vực và vấn đề thuộc Khoa phụ trách
- Chủ trì tổ chức quá trình đào tạo tiếng Anh, Tin học do Khoa quản lí
- Phụ trách công tác bồi dưỡng giảng viên, CNV và cán bộ quản lý của Khoa
- Phụ trách ban thư ký biên tập website
- Chủ trì xây dựng các quy chế, quy định về  quản lý website và tham gia xây dưng các quy chế, quy định khác của nhà trường.
- Tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, giảng viên, CNV trong Khoa
- Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng của khoa
- Phụ trách công tác chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy của tổ bộ môn Ngoại ngữ
- Phụ trách chung mọi hoạt động của tổ bộ môn Ngoại ngữ
aipt@hict.edu.vn 0988 569 768
Ngô Thị Thu Giang Phó trưởng khoa - Tham mưu cho trưởng khoa ở các lĩnh vực được giao quản lý
- Chỉ đạo công tác biên soạn  giáo trình, chương trình và tài liệu giảng dạy của tổ bộ môn Tin học
- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học
- Phụ trách công tác thư viện
- Phụ trách công tác chương trình đào tạo tổ bộ môn Tin học
- Phụ trách công tác đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá
- Phụ trách công  tác thi GVG, HSG
- Quản lý công tác giảng dạy các chương trình ngắn hạn
- Phụ trách công tác nề nếp của CB, GV, CNV trong khoa
- Phụ trách chung mọi hoạt động của tổ bộ môn Tin học
Giangntt@hict.edu.vn 0916 154 471
Trần Đăng Nhàn Phó trưởng bộ môn tin học - Phụ trách nội dung giảng dạy, chất lượng và tiến độ giảng dạy các môn tổ bộ môn Tin học
- Phụ trách công tác bồi dưỡng giảng viên tổ bộ môn Tin học
- Triển khai thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ của tổ bộ môn Tin học
- Triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá các môn tổ bộ môn Tin học
- Tổ chức biên soạn  giáo trình, chương trình và tài liệu giảng dạy của tổ  bộ môn Tin học
- Tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống
của cán bộ, giảng viên trong tổ bộ môn Tin học

- Phụ trách công tác của nhóm thư viện
nhantd@hict.edu.vn 0327902436
Lê Nguyên Hương Phó trưởng bộ môn  ngoại ngữ - Phụ trách nội dung giảng dạy, chất lượng và tiến độ giảng dạy
các môn tổ bộ môn Ngoại ngữ

- Phụ trách công tác bồi dưỡng giảng viên tổ bộ môn Ngoại ngữ
- Triển khai thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ của tổ bộ môn Ngoại ngữ
- Triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá các môn tổ bộ môn Ngoại ngữ
- Tổ chức biên soạn  giáo trình, chương trình và tài liệu giảng dạy của tổ  bộ mônNgoại ngữ
- Tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống
của cán bộ, giảng viên trong tổ bộ môn Ngoại ngữ
huongln@hict.edu.vn 0 96 2749 698
Đỗ Thị Thanh Mai Giáo vụ khoa - Sắp xếp và theo dõi tiến độ cho các lớp TT chủ nhiệm/giảng dạy,
- Tổ chức theo dõi thi học kỳ đối với các lớp TT giảng dạy,chủ nhiệm, lưu trữ bảng điểm các môn học/học phần thuộc TT giảng dạy/ chủ nhiệm, kết hợp cùng Phó GĐ TT quản lý và tổ chức thi các lớp Tin học ngoại ngữ ngắn hạn, giảng dạy môn học/ học phần Anh văn cơ bản.
maidtt@hict.edu.vn 0399654138

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại Học Công nghiệp Dệt may Hà Nội
Online: 44 Tổng truy cập: 19.266.199