Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

Tổ Tin học

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

Trần Đăng Nhàn

Phó trưởng bộ môn

nhantd@hict.edu.vn

0327902436

Ngô Thị Thu Giang

Phó trưởng khó

giangntt@hict.edu.vn

0916 154 471

Lê Văn Hiểu

Giảng viên

Hieulv@hict.edu.vn

0838061428

Vũ Mạnh Hùng

Giảng viên

hungvm@hict.edu.vn

0976 195 100

Tạ Thế Dũng

Giảng viên

dungtd@hict.edu.vn

0 988 093 381


© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại Học Công nghiệp Dệt may Hà Nội
Online: 32 Tổng truy cập: 19.225.007