Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

Ngày đăng: 19/03/2018 Lượt xem: 756
Chi tiết

Ban lãnh đạo khoa

Ngày đăng: 11/04/2019 Lượt xem: 834
Chi tiết

Tổ Ngoại ngữ

Ngày đăng: 30/09/2021 Lượt xem: 418
Chi tiết

Tổ Tin học

Ngày đăng: 11/04/2019 Lượt xem: 740
Chi tiết
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại Học Công nghiệp Dệt may Hà Nội
Online: 68 Tổng truy cập: 13.059.256