Trang chủ

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHOA CÔNG NGHỆ MAY TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA THẠC SỸ BÙI THỊ OÁNH.

Ngày đăng: 02:49 - 26/05/2023 Lượt xem: 178
Vào hồi 14h00 ngày 08/05/2023, Hội đồng khoa học khoa Công nghệ may tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của giảng viên năm học 2022-2023: “Nghiên cứu xây dựng ngân hàng bài giảng thiết kế, nhảy mẫu trên phần mềm Gerber V9 theo chuẩn Scorm”, chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Thị Oánh, giảng viên bộ môn Tin Ứng dụng. Cuộc họp nghiệm thu cấp khoa được thực hiện trên nền tàng zoom online.
Hội đồng nghiệm thu tại khoa bao gồm 5 thành viên, trong đó ThS. Ngô Thị Thanh Mai – Trưởng khoa Công nghệ may làm chủ tịch Hội đồng, ThS. Dương Thị Hoàn – Phó Trưởng khoa Công nghệ may, TS.  Nguyễn Thị Hường – Phó Trưởng khoa Công nghệ may, ThS. Chu Thị Mai Hương – Phó Trưởng khoa Công nghệ may, ThS. Nguyễn Phương Linh – Giảng viên Bộ môn Tin ứng dụng.
Mục tiêu của đề tài là Xây dựng được ngân hàng video hướng dẫn thao tác thiết kế, nhảy mẫu, giác sơ đồ trên phần mềm Gerber V9; triển khai, áp dụng thực nghiệm ngân hàng video vào giảng dạy cho học phần tin học ứng dụng ngành may.

Đề tài có kết cấu 3 chương: chương 1: tổng qua về thiết kế, nhảy mẫu trên phần mềm trong sản xuất may công nghiệp và xây dựng bài giảng theo chuẩn Scorm; chương 2: xây dựng ngân hàng bài giảng thiết kế, nhảy mẫu trên phần mềm Gerber V9 theo chuẩn Scorm; chương 3: Triển khai, áp dụng thử nghiệm ngân hàng bài giảng thiết kế, nhảy mẫu vào giảng dạy lý thuyết các học phần tin học ứng dụng ngành may tại trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội.

Hội đồng cấp khoa đánh giá cao ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. Kết quả nghiên cứu của đề tài giúp sinh viên tự học tốt hơn sau khi học tập các bài trên lớp, giúp cho việc đào tạo ngoài trường dễ dàng hơn.  

Hội đồng nhất trí đánh giá đề tài loại Tốt và đề nghị Hội đồng khoa học cấp trường tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH của ThS. Bùi Thị Oánh

BBT website khoa CNM
Lê Thị Thanh Phương
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 31 Tổng truy cập: 19.309.440