Trang chủ

Chức năng nhiệm vụ

I, Chức năng, nhiệm vụ 
 
1- Chủ trì xây dựng chương trình đào tạo khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh bao gồm :
 
+ Chương trình phục vụ mở ngành mới  cũng như chủ trì đề xuất các điều kiện phục vụ đào tạo các ngành mới do Khoa phụ trách.
 
+ Chương trình đào tạo đang thực hiện trong trường.
 
2- Chủ trì xây dựng các giáo trình đào tạo của khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh
 
3- Quản lý nề nếp giảng dạy (từ khâu lập kế hoạch kiểm tra, tổ chức kiểm tra, chỉ đạo và giám sát việc kiểm tra nề nếp)
 
4- Quản lý công tác nghiên cứu khoa học của khoa
 
5- Quản lý tiến độ học tập của khoa
 
6- Quản lý phân công giảng viên và theo dõi giờ giảng của giảng viên trong khoa
 
7- Quản lý thi và kiểm tra
 
8- Quản lý công tác bồi dưỡng giảng viên của khoa
 
9- Quản lý cơ sở vật chất của khoa (các phòng thực hành, thí nghiệm…được giao)
 
10- Quản lý công tác văn phòng của khoa (giao nhận kế hoạch, tài liệu, văn bản; chấm công, dự trù vật tư, ghi biên bản các cuộc họp khoa…)
 
11- Quản lý công tác thi đua : tháng, quý, năm; thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi
 
12- Quản lý các lớp đào tạo ngoài trường (dài hạn và ngắn hạn) do khoa phụ trách
 
13- Tổ chức thực hiện các dự án hợp tác quốc tế của khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh
 
14- Tổ chức xét, quản lý, lưu trữ kết quả học tập, rèn luyện…của HSSV khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh.
 
15 – Quản lý học sinh sinh viên, quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm của khoa
 
16- Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường về các lĩnh vực do khoa phụ trách, trực tiếp soạn thảo các quy định của khoa.
 
17– Một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công
 
II, Cơ cấu tổ chức

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

CHỨC DANH

EMAIL

CHUYÊN NGÀNH

Dương Thị Tân

ThS-NCS

Phụ trách Khoa

tandt@hict.edu.vn

Quản trị Kinh doanh

Tạ Văn Cánh

TS

Phó Khoa

canhtv@hict.edu.vn

Quản trị tri thức

Nguyễn Văn Thản

ThS

Trưởng Bộ môn QTKD

thannv@hict.edu.vn

Kinh tế

Trịnh Thị Hà Thu

ThS

Giảng viên/ GVK

thuth@hict.edu.vn

Quản trị kinh doanh

Nguyễn Thị Huyền

ThS

Giảng viên/ CVHT

huyenntt@hict.edu.vn

Kế toán

Lê Thị Kim Tuyết

ThS-NCS

Giảng viên

tuyetltk@hict.edu.vn

Quản trị kinh doanh

Lý Thu Cúc

ThS-NCS

Giảng viên

cuclt@hict.edu.vn

Quản trị kinh doanh

Trịnh Thùy Giang

ThS-NCS

Giảng viên

giangtt83@hict.edu.vn

Quản trị kinh doanh

Nguyễn Thị Giang

ThS

Giảng viên

giangnt@hict.edu.vn

Quản trị kinh doanh

Đinh Thị Thủy

ThS

Giảng viên

thuydt@hict.edu.vn

Quản trị kinh doanh

Trần Thị Ngát

ThS

Giảng viên

ngattt@hict.edu.vn

Kinh tế

Nguyễn Thị Ngân Hà

ThS

Giảng viên

hantn@hict.edu.vn

Kinh tế

Nguyễn Thị Hiền

ThS

Giảng viên

hiennt@hict.edu.vn

Thương mại quốc tế

Ngô Chí Thành

ThS

Giảng viên

thanhnc@hict.edu.vn

Kế toán

Đào Thị Hằng

ThS

Giảng viên

hangdt@hict.edu.vn

Kế toán

Nguyễn Thị Minh Tâm

ThS

Giảng viên

tamntm@hict.edu.vn

Tài chính


© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 17 Tổng truy cập: 7.076.083