Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Tin tức mới Từ nhà trường

Một số giải pháp phát triển chương trình đào tạo tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội để phát triển và nâng cao chất lượng giáo đáp ứng yêu cầu kiểm định trong bối cảnh mới

Chương trình đào tạo (CTĐT) là một trong những yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo đại học. Các CTĐT đạt tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vừa góp phần nâng cao chất lượng đào tạo vừa mở rộng quyền tự chủ và nâng cao vị thế của cơ sở giáo duc đại học. Tuy nhiên, mức độ đáp ứng với các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của các CTĐT của trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (Trường) còn nhiều bất cập. Bài viết này sẽ tập trung làm rõ thực trạng – cụ thể là điểm yếu của các CTĐT đại học, từ đó đề xuất một số giải pháp ưu tiên thực hiện để củng cố các CTĐT nhằm đáp ứng được yêu cầu của kiểm định chất lượng, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh mới.

Tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp Đại học khoá 1 sau tốt nghiệp 24 tháng tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Việc làm sinh viên tốt nghiệp luôn là một vấn đề không chỉ là sự quan tâm của nhà trường mà còn là sự quan tâm của người học đang ngồi trên ghế nhà trường và của xã hội. Cơ hội việc làm cho người học được nhà trường định hướng cho người học ngay từ trên ghế nhà trường và sự quan tâm của nhà trường về tình hình việc làm sau khi các em ra trường luôn được chú trọng.

Phản hồi của người học năm cuối về chất lượng khoá đào tạo năm 2022 tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Khi đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng, nhà trường không những phải đánh giá chất lượng quả quá trình đào tạo, mà còn cần đánh giá chất lượng đầu ra của người học tốt nghiệp. Việc lấy ý kiến của người học trước khi tốt nghiệp (sinh viên năm cuối) về chất lượng khoá đào tạo là một trong những kênh thông tin để cải tiến chất lượng đào tạo

Chất lượng phục vụ và hỗ trợ qua kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người học năm học 2021 - 2022 tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Việc cung cấp các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho việc học tập và hỗ trợ người học trong các hoạt động học tập. Kết quả khảo sát chất lượng các hoạt động phục vụ và đào tạo là 1 trong những căn cứ để đưa ra các biện pháp thích hợp, kịp thời để hỗ trợ người học học tập và nghiên cứu trong quá trình học tập.
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy thông tin trên website có hữu ích với bạn không?
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 16 Tổng truy cập: 10.460.794