Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Tin tức ngành

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CHUYÊN ĐỀ: “Phân tích, đánh giá kết quả học tập học phần Triết học Mác – Lênin và Toán ứng dụng”

Ngày đăng: 06/05/2022 Lượt xem: 0
Chiều ngày 14/04/2022, Khoa khoa học cơ bản Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn chuyên đề: “Phân tích, đánh giá kết quả học tập học phần Triết học Mác – Lênin và Toán ứng dựng” Ths. Phạm Thị Đào – Phó Khoa khoa học cơ bản và Ths. Phạm Thị Mai Dung – Trưởng bộ môn khoa học cơ bản thực hiện.
Chi tiết

VẬN DỤNG NHẬN THỨC LUẬN TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀO THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Ngày đăng: 14/04/2022 Lượt xem: 43
Nhận thức luận hay còn gọi lý luận nhận thức là lý luận về khả năng nhận thức của con người. Khác với các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác –Lênin, Hồ Chí Minh không đề cập đến vấn đề của nhận thức, chân lý… mà Người đi theo một hướng tiếp cận riêng trên cơ sở kế thừa nhận thức luận của triết học Mác – Lênin. Đặc điểm nổi bật của nhận thức luận Hồ Chí Minh là Người nhận thức tường tận, thấu đáo bản chất, khuynh hướng vận động của sự vật, hiện tượng và quá trình của đời sống chính trị - xã hội trong một hệ thống các mối quan hệ và giải quyết đúng đắn sự tác động qua lại của các mối quan hệ phù hợp với yêu cầu phát triển của thực tiễn sống. Thực tiễn ngày nay có nhiều thay đổi trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa… việc nghiên cứu nhận thức luận của Hồ Chí Minh rất cần thiết vì nó giúp chúng ta không chỉ hiểu đúng mà còn vận dụng giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra một cách phù hợp và linh hoạt.
Chi tiết

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP DẠY HỌC TRỰC TUYẾN HIỆU QUẢ

Ngày đăng: 14/02/2022 Lượt xem: 616
Tóm tắt: Học trực tuyến là hình thức học đã được áp dụng phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore... giúp người học thích ứng với môi trường làm việc của thế kỷ 21. Tại Việt Nam, học tập trực tuyến không chỉ là giải pháp tình thế để ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19 mà được đánh giá là một xu hướng tất yếu, lâu dài. Bài viết này nghiên cứu về một số phương pháp dạy học và kiến nghị giải pháp dạy học trực tuyến hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.
Chi tiết

MỘT SỐ BẤT CẬP TRONG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ THEO DI CHÚC – KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

Ngày đăng: 14/02/2022 Lượt xem: 528
Tóm tắt: Việc để lại tài sản cho người thân là quyền dân sự của công dân. Quyền này được Hiến pháp và pháp luật dân sự thừa nhận và bảo vệ. Do đó, người có tài sản được quyền lập di chúc nhằm để lại tài sản cho người khác sau khi chết. Bộ Luật dân sự (BLDS) năm 2015 có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 thay thế BLDS năm 2005 đã có sự hoàn thiện hơn, đầy đủ hơn, rõ ràng hơn về chế định thừa kế. Tuy nhiên, một số vấn đề còn vướng mắc trong áp dụng các quy định về thừa kế theo di chúc. Trong phạm vi bài viết này tập trung nghiên cứu một số bất cập và hướng hoàn thiện trong các quy định của pháp luật về thừa kế theo di chúc trong BLDS năm 2015.
Chi tiết

TƯ CÁCH PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Ngày đăng: 17/08/2021 Lượt xem: 2.067
Tóm tắt: Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 đã có rất nhiều nội dung được sửa đổi nhằm tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc đăng ký doanh nghiệp, gia nhập thị trường đồng thời bổ sung cơ chế bảo vệ, chống xung đột lợi ích giữa các nhà đầu tư. Các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 về doanh nghiệp tư nhân phần lớn được kế thừa từ Luật Doanh nghiệp năm 2014. Một trong những đặc điểm pháp lý đặc trưng của doanh nghiệp tư nhân là không có tư cách pháp nhân. Bài viết này nghiên cứu tư cách pháp lý của doanh nghiệp tư nhân nhằm mục đích làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về tư cách tham gia quan hệ pháp luật của doanh nghiệp tư nhân từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Chi tiết

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NỘI DUNG GIÁO DỤC VÀ NHỮNG BÀI HỌC TRONG VIỆC VẬN DỤNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Ngày đăng: 05/05/2021 Lượt xem: 814
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục là một hệ thống quan điểm lý luận toàn diện, sâu sắc về những vấn đề cơ bản của giáo dục từ vai trò, mục tiêu, đối tượng, nội dung cho đến phương pháp giáo dục. Trong đó, mục tiêu xuyên suốt của nền giáo dục nước ta theo Hồ Chí Minh là phải đào tạo ra những người có đủ đức, đủ tài, vừa hồng lại vừa chuyên để phụng sự xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Chi tiết

KỸ THUẬT CHUYỀN BÓNG CAO TAY TRƯỚC MẶT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI

Ngày đăng: 19/03/2021 Lượt xem: 56.238
Bài viết này muốn cung cấp kiến thức cơ bản của nội dung kỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt cho sinh viên nhà trường tham khảo trong quá trình học và tập luyện môn Bóng chuyền . Kiến thức này sẽ giúp các em dễ tiếp cận khi tìm hiểu về kỹ thuật đồng thời khi thực hiện kỹ thuật này các em sẽ tự tin và đạt hiệu quả nhất.
Chi tiết

ỨNG DỤNG CỦA XÁC SUẤT TRONG CUỘC SỐNG

Ngày đăng: 07/01/2021 Lượt xem: 23.890
Trong các lĩnh vực của Toán học thì Xác suất Thống kê có ứng dụng thực tế to lớn trong cuộc sống hàng ngày. Cũng có thể vì lý do đó mà môn học Xác suất Thống kê được dạy cho hầu hết các ngành trong trường đại học. Ngày nay trong thời đại công nghệ thông tin, với số lượng dữ liệu khổng lồ chưa từng có, kiến thức xác suất thống kê càng phát huy được tác dụng của nó.
Chi tiết

NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN.

Ngày đăng: 27/11/2020 Lượt xem: 9.321
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Về cách học, phải lấy tự học làm cốt”. Tự học là một thuộc tính vốn có của con người, là con đường phát triển của mỗi cá nhân, của cả dân tộc, là động lực chính của quá trình giáo dục – đào tạo. Đối với đào tạo đại học, hoạt động tự học, tự nghiên cứu của sinh viên được coi là công việc thường xuyên và tất yếu, hơn thế nữa, nó còn là yêu cầu bắt buộc và được thế hiện bằng một tỉ trọng thời lượng nhất định trong kết cấu thời lượng của học phần khi áp dụng đào tạo theo tín chỉ.
Chi tiết

MÔ HÌNH CÔNG TY HỢP DANH THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014 VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

Ngày đăng: 18/08/2020 Lượt xem: 2.024
Công ty hợp danh (CTHD) là loại hình công ty ra đời sớm nhất trên thế giới. Ở Việt Nam, mô hình này xuất hiện cùng với quá trình thực dân Pháp xâm lược nước ta vào thế kỷ XIX. Mãi cho đến khi Luật Doanh nghiệp năm 1999 ra đời thì mô hình CTHD mới ghi nhận rõ ràng trong luật. Từ đó đến nay, CTHD hầu như không mấy phát triển ở Việt Nam.
Chi tiết

VẬN DỤNG THANG BLOOM TRONG DẠY HỌC TOÁN ỨNG DỤNG THEO PHƯƠNG PHÁP PHÁT VẤN

Ngày đăng: 28/02/2020 Lượt xem: 3.090
Trong dạy học, một trong những phương pháp không thể thiếu và gần như xuyên suốt bài giảng của giảng viên đó là phương pháp phát vấn. Ở phương pháp này, việc đưa ra hệ thống câu hỏi như thế nào đóng một vai trò quan trọng và là một trong những yếu tố quyết định chất lượng lĩnh hội kiến thức của sinh viên. Câu hỏi nhằm kích thích hoạt động của não bộ, sinh viên phải suy nghĩ, tái hiện kiến thức cũ, thu nạp kiến thức mới, liên hệ áp dụng kiến thức với thực tiễn, đưa ra cách giải quyết vấn đề, tình huống theo cách riêng mang tính sáng tạo.
Chi tiết

GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG, NIỀM TIN CHO THANH NIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI – MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA HIỆN NAY.

Ngày đăng: 27/02/2020 Lượt xem: 1.104
Tóm tắt: Giáo dục lý tưởng, niềm tin cho thế hệ trẻ ngày nay là điều cần thiết và vô cùng quan trọng. Việc giáo dục được tiến hành với nhiều hình thức, biện pháp, phương tiện trong nhà trường cũng như toàn xã hội. Ngày nay, trong giáo dục nhà trường, mọi môn học, các hoạt động đều có thể giáo dục niềm tin và lý tưởng sống cho thanh niên. Ở bài viết này tác giả đề cập đến giáo dục lý tưởng, niền tin cho thanh niên của trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội thông qua việc kết hợp đào tạo chuyên môn cũng như giáo dục lý tưởng sống, niềm tin cho thanh niên về con đường tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước hiện nay.
Chi tiết

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN DUY VẬT ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC TƯ DUY BIỆN CHỨNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI

Ngày đăng: 18/11/2019 Lượt xem: 73.352
Tư duy biện chứng duy vật có vai trò to lớn đối với nhận thức và hoạt động thực tiễn của sinh viên. Việc nâng cao năng lực tư duy cho sinh viên là vấn đề quan trọng trong tình hình hiện nay, giúp sinh viên có tư duy khoa học trong quá trình học tập và làm việc sau này. Cụ thể là, nó giúp sinh viên khắc phục lối tư duy siêu hình, phiến diện… để có thể xem xét đối tượng một cách đúng đắn, toàn diện; khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ và thái độ định kiến với cái mới; tránh sự phỏng đoán thiếu cơ sở khoa học và nguy cơ rơi vào ảo tưởng; nhìn nhận đối tượng một cách khách quan và khoa học; giúp việc học tập và nghiên cứu các môn khoa học khác có hiệu quả hơn, đồng thời có khả năng gắn kết lý luận với thực tiễn, gắn học với hành, là cơ sở quan trọng để xây dựng năng lực tư duy, nhận thức và giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra một cách đúng đắn.
Chi tiết

CÔNG ĐOÀN KHOA HỌC CƠ BẢN THAM GIA HỘI THI CẮT TỈA RAU, CỦ, QUẢ NGHỆ THUẬT

Ngày đăng: 24/10/2019 Lượt xem: 553
Giống như muôn vàn loài hoa trên toàn thế giới, phụ nữ ai cũng đều đẹp theo nhiều cách khác nhau, họ sở hữu một nụ cười riêng, một tính cách riêng. Nhưng có lẽ đẹp thôi là chưa đủ, nếu muốn tìm hiểu những điều đặc biệt hơn, chúng ta hãy luôn yêu thương họ một cách chân thành nhất.
Chi tiết

Duyệt đề tài nghiên cứu cấp khoa

Ngày đăng: 10/09/2019 Lượt xem: 487
Ngày 06 /9/2019, Hội đồng khoa học- Khoa Khoa học cơ bản ( KHCB) trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tiến hành kiểm duyệt đề tài “ Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 đáp ứng yêu cầu cung cấp phương pháp luận giải quyết vấn đề thực tiễn ngành nghề cho sinh viên công nghệ may Trường ĐHCN Dệt may Hà Nội” do ThS. Đặng Thị Nga – làm chủ nhiệm đề tài.
Chi tiết

NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA ĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Ngày đăng: 09/09/2019 Lượt xem: 2.476
Cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 có ảnh hưởng trực tiếp đến giáo dục - lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực. Sự ra đời và tác động của cuộc CMCN 4.0 cùng quá trình hội nhập đa phương hóa, đa dạng hóa trên nhiều lĩnh vực đã và đang đặt những yêu cầu lớn đối với mọi quốc gia. Đặc biệt là trong việc đào tạo nguồn nhân lực của hệ thống giáo dục đại học hiện nay.
Chi tiết

DẠY HỌC TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 2 THEO HƯỚNG ỨNG DỤNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY

Ngày đăng: 19/08/2019 Lượt xem: 2.082
Theo xu thế mới trong giáo dục đại học, nội dung chương trình các môn học phải gắn liền với thực tiễn nghề nghiệp của sinh viên. Hòa chung với sự phát triển của nền giáo dục đại học ở Việt Nam, trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội đang hướng tới đổi mới mục tiêu dạy học theo định hướng ứng dụng. Bài viết xác định mục tiêu ứng dụng tích phân đường loại 2 để tính diện tích các chi tiết trong sản phẩm may mặc cho sinh viên ngành công nghệ may thông qua nội dung học phần Toán ứng dụng.
Chi tiết

Khoa Khoa học cơ bản, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức hội nghị Sơ kết kì 1 năm học 2017 - 2018.

Ngày đăng: 07/03/2018 Lượt xem: 711
Ngày 28/2/2016, khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức hội nghị sơ kết học kì 1 năm học 2017– 2018. Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể cán bộ, giảng viên trong Khoa.
Chi tiết
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 29 Tổng truy cập: 8.156.357