Xưởng trường

I, Chức năng, nhiệm vụ
 

 1. Quản lý các thiết bị may, tài sản trong các phòng học thực hành may trong toàn trường.
 2. Quản lý hệ thống điện: đường dây, trạm biến thế,các xưởng thực hành, khu giảng đường lý thuyết, văn phòng, bảo vệ, khu ký túc xá HSSV, công tơ điện trong toàn trường;
 3. Quản lý thiết bị điều hòa nhiệt độ toàn trường.
 4. Quản lý hệ thống thang máy, hệ thống chuông báo giờ tự động, hệ thống báo cháy tự động;
 5. Quản lý Âm ly, loa đài, ánh sáng hội trường và phục vụ khi có yêu cầu;
 6. Quản lý vận hành máy phát điện; chạy máy phát điện khi có yêu cầu; kiểm tra, xác nhận sản lượng tiêu thụ điệnhằng tháng, quý, năm;
 7. Quản lý mở cửa đóng cửa các phòng học thực hành may theo tiến độ, quản lý phát chìa khóa và giữ chìa khoa;
 8. Lập kế hoạch bảo trì sửa chữa định kỳ và đột xuất hằng năm; thực hiện sửa chữa thường xuyên các thiết bị do đơn vị quản lý;
 9. Lập hồ sơ theo dõi thiết bị toàn trường; đánh số thiết bị theo quy định; lập sổ bàn giao tài sản phòng học và theo dõi sửa chữa tại các phòng học;
 10. Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác ATLĐ và VSCN trong các phòng học thực hành và toàn trường; đề xuất những giải pháp đảm bảo công tác ATLĐ và VSCN;
 11. Quản lý và phân công nhiệm vụ cho nhân viên trong đơn vị;
 12. Xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư phụ tùng bảo trì sửa chữa, mua sắm thiết bị học tập và sản xuất;
 13. Xây dựng nội quy: xưởng thực hành, phòng học thực hành, ATLĐ và VSCN; đề xuất và tổ chức tập huấn hàng năm trong đơn vị về công tác ATLĐ và VSCN;
 14. Chủ trì và đề xuất xây dựng chỉnh sửa các quy định của nhà trường: quy định ATLĐ và VSCN, quy định quản lý thiết bị và các quy định khác;
 15. Tham mưu đề xuất cho lãnh đạo nhà trường về các lĩnh vực công tác chuyên môn do Xưởng trường phụ trách; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất;
 16. Quản lý lao động và xét thi đua hằng tháng, 6 tháng, 1 năm;
 17. Thực hiệncác nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công;

 

II, Cơ cẩu tổ chức

Liên kết website