Trang chủ

Kiểm tra chất lượng sản phẩm may công nghiệp (QC)

Ngày đăng: 08:47 - 13/07/2018 Lượt xem: 1.675
Lớp học ngắn hạn Kiểm tra chất lượng sản phẩm may công nghiệp (QC) do khoa CNM tổ chức cung cấp cho người học kiến thức về Kế hoạch kiểm tra- chỉ tiêu chất lượng; Xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm; Ứng dựng một số công cụ trrong quản lý chất lượng; Thực tế kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm tại doanh nghiệp.
 
Sau khóa học, các học viên có khả năng thực hiện được nhiệm vụ của cán bộ quản lý chất lượng trong nhà máy may công nghiệp. Tham gia được các nhiệm vụ kiểm tra chất lượng tại các công đoạn của quy trình sản xuất may công nghiệp từ khâu kiểm tra NPL, cắt, may, hoàn thiện, có khả năng áp dụng các tiêu chuẩn AQL
vào quá trình kiểm tra chất lượng theo nhu cầu của khách hàng, đáp ứng nhu cầu hội nhập.
 
Lớp học ngắn hạn bao gồm 31 học viên, do 03 đ/c Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Ánh, Phạm Bích Hường phụ trách giảng dạy.

Một số hình ảnh của lớp 
học ngắn hạn:
  
Ban biên tập website khoa CNM
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 47 Tổng truy cập: 18.070.011