Trang chủ

HỘI ĐỒNG KHOA CÔNG NGHỆ MAY HỌP HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TH.S CHU THỊ MAI HƯƠNG.

Ngày đăng: 03:20 - 14/12/2021 Lượt xem: 115
Tối ngày 10 tháng 12 năm 2021, khoa Công nghệ may tổ chức họp Hội đồng xét duyệt và tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học của Th.S Chu Thị Mai Hương: “Nghiên cứu xây dựng quy trình và phương pháp triển khai sản xuất trên cơ sở đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình triển khai sản xuất tại doanh nghiệp may Việt Nam”. Hội đồng tổ chức họp trên nền tảng zoom online.

Ảnh Hội đồng tuyển chọn đề tài Th.S Chu Thị Mai Hương
Tham dự buổi họp Hội đồng tuyển chọn có Th.S Ngô Thị Thanh Mai – Trưởng khoa Công nghệ may – Chủ tịch Hội đồng, Th.S Dương Thị Hoàn – Phó trưởng khoa Công nghệ may – Phản biện 1, Th.S Trịnh Thị Thanh Hương – Trưởng bộ môn Chuẩn bị sản xuất – Phản biện 2, Th.S Đinh Thị Nhàn – Phó Trưởng bộ môn Chuẩn bị sản xuất - Ủy viên, Th.S Nguyễn Thị Ngọc – Thư ký Hội đồng, cùng các giảng viên quan tâm và tác giả đề tài.

Trước tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước còn nhiều hạn chế: chưa phân tích rõ hoặc chưa đầy đủ quy trình tại các công đoạn cắt, may, hoàn thiện. Chính vì vậy, Th.S Chu Thị Mai Hương đã chọn đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình và phương pháp triển khai sản xuất trên cơ sở đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình triển khai sản xuất tại doanh nghiệp may Việt Nam” để xác định được quy trình triển khai sản xuất tại các doanh nghiệp may.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng được quy trình và phương pháp triển khai sản xuất, trên cơ sở đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình triển khai sản xuất tại doanh nghiệp may Việt Nam.
Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong quá trình hướng dẫn sinh viên ngành Công nghệ may học các nội dung triển khai sản xuất và làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp liên quan đến triển khai sản xuất may công nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp may cũng có thể áp dụng trong khâu cắt, may, hoàn thiện.

Sau khi Chủ nhiệm đề tài trình bày thuyết minh và kế hoạch thực hiện, các thành viên hội đồng đã tích cực phản biện, đưa ra những góp ý cho đề tài. Các thành viên đều đánh giá đề tài có tính cấp thiết, phù hợp với thực tế và nhu cầu giảng dạy, có tính khả thi.

Trên cơ sở các ý kiến nhận xét về mặt tổng quan, nội dung, sản phẩm, kinh phí, thời gian thực hiện... 100% các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu kín thống nhất đề nghị tuyển chọn đề tài cấp trường.
BBT website khoa CNM
Lê Thị Thanh Phương
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 29 Tổng truy cập: 8.421.133