Trang chủ

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NGHIỆM THU DỰ ÁN VÀ BẢO VỆ ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 5 NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY

Ngày đăng: 02:07 - 20/05/2024 Lượt xem: 33

Dự án và Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên là học phần có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá kết quả của quá trình đào tạo sinh viên ngành Công nghệ may trước tốt nghiệp. Ngày 10 tháng 05 năm 2024 bộ môn Chuẩn bị sản xuất đã họp triển khai về việc nghiệm thu dự án và khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 5 ngành CNM.

Toàn cảnh buổi họp tại văn phòng bộ môn Chuẩn bị sản xuất

Đồng chí Trịnh Thị Thanh Hương chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia phía khoa có TS. Nguyễn Thị Hường phó trưởng khoa và đông đủ các giảng viên trong bộ môn.

Đồng chí Nguyễn Thị Hường triển khai nhiệm vụ tới bộ môn

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Hường nhấn mạnh các nội dung liên quan tới công tác Dự án, Khóa luận:

Thứ nhất, giảng viên hướng dẫn cần kiểm soát chặt chẽ về khối lượng, chất lượng sản phẩm, báo cáo của dự án và khóa luận tốt nghiệp.

Thứ hai, thống nhất nội dung và kế hoạch thu nộp báo cáo cùng các sản phẩm đề tài theo kế hoạch chi tiết ban hành.

Bên cạnh đó, tại cuộc họp cũng đã triển khai các công tác khác trong tháng như: xây dựng đề cương chi tiết các chuyên đề, khóa đào tạo ngắn hạn trong và ngoài trường; xây dựng bộ video giới thiệu về các khóa đào tạo ngắn hạn, viết tin, bài chuyên môn sâu; Thực hiện theo kế hoạch về công tác ra đề, phản biện đề thi kết thúc học phần. Các công tác liên quan tới phần mềm quản lý giáo dục Dschools….

Kết thúc buổi họp, toàn thể giảng viên đã tiếp thu ý kiến và thống nhất triển khai thực hiện các nhiệm vụ do khoa và Bộ môn phân công.

 Đỗ Quang Linh – khoa Công nghệ may


© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 57 Tổng truy cập: 19.292.865