Trang chủ

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHOA CÔNG NGHỆ MAY TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA THẠC SỸ NGUYỄN PHƯƠNG LINH.

Ngày đăng: 10:27 - 28/04/2023 Lượt xem: 241
Vào hồi 8h30 ngày 22/04/2023, Hội đồng khoa học khoa Công nghệ may tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của giảng viên năm học 2022-2023: “Nghiên cứu xây dựng quy trình thiết kế, chế tạo mãu dưỡng ứng dụng phần mềm Lectra – áp dụng thiết kế, chế tạo bộ mẫu dưỡng cho mã hàng áo jacket trong sản xuất may công nghiệp”, chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Phương Linh. Cuộc họp nghiệm thu cấp khoa được thực hiện trên nền tàng zoom online.
Hội đồng nghiệm thu tại khoa bao gồm 5 thành viên, trong đó ThS. Ngô Thị Thanh Mai – Trưởng khoa Công nghệ may làm chủ tịch Hội đồng, ThS. Dương Thị Hoàn – Phó Trưởng khoa Công nghệ may, TS.  Nguyễn Thị Hường – Phó Trưởng khoa Công nghệ may, ThS. Chu Thị Mai Hương – Phó Trưởng khoa Công nghệ may, ThS. Nguyễn Xuân Cương – Phó Trưởng Bộ môn Tin ứng dụng.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng quy trình thiết kế, chế tạo mẫu dưỡng ứng dụng trên phần mềm Lectra – Áp dụng thiết kế, chế tạo bộ mẫu dưỡng cho mã hàng áo jacket trong sản xuất may công nghiệp.

Đề tài được triển khai thực hiện khảo sát về quá trình triển khai sản xuất tại 03 doanh nghiệp may Tổng công ty may 10 – Công ty Cổ phần; Công ty Trách nhiệm hữu hạn May Thiệu Đô; Trung tâm sản xuất dịch vụ - Trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Hội đồng cấp khoa đánh giá cao ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo khi hướng dẫn sinh viên ngành công nghệ may học phần Tin học ứng dụng ngành may, Thiết kế - chế tạo mẫu dưỡng may, khóa luận tốt nghiệp liên quan đến ứng dụng phần mềm Lectra trong thiết kế mẫu, thiết kế mẫu dưỡng và sử dụng nguồn tài liệu hướng dẫn thực hiện thiết kế, chế tạo mẫu dưỡng trên phần mềm tại doanh nghiệp may.

Hội đồng nhất trí đánh giá đề tài loại Tốt và đề nghị Hội đồng khoa học cấp trường tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH của ThS. Nguyễn Phương Linh

 
BBT website khoa CNM
Lê Thị Thanh Phương
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 99 Tổng truy cập: 19.308.818