Trang chủ

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHOA CÔNG NGHỆ MAY TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA THẠC SỸ CHU THỊ MAI HƯƠNG.

Ngày đăng: 02:32 - 08/02/2023 Lượt xem: 249
Sáng ngày 17/01/2023, Hội đồng khoa học khoa Công nghệ may tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của giảng viên năm học 2022-2023: “Nghiên cứu xây dựng quy trình và phương pháp triển khai sản xuất trên cơ sở đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình triển khai sản xuất tại doanh nghiệp may Việt Nam”, chủ nhiệm đề tài: ThS. Chu Thị Mai Hương.

Hội đồng nghiệm thu tại khoa bao gồm 5 thành viên, trong đó ThS. Ngô Thị Thanh Mai – Trưởng khoa Công nghệ may làm chủ tịch Hội đồng, ThS. Dương Thị Hoàn – Phó Trưởng khoa Công nghệ may, ThS. Đinh Thị Nhàn – Phó Trưởng Bộ môn Chuẩn bị sản xuất, ThS. Nguyễn Thị Ánh, ThS. Nguyễn Thị Phương.

Quang cảnh buổi đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu KHCN tại khoa
Mục tiêu của đề tài là xây dựng được quy trình và phương pháp triển khai sản xuất, trên cơ sở đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình triển khai sản xuất tại doanh nghiệp may Việt Nam..

Đề tài được triển khai thực hiện khảo sát về quá trình triển khai sản xuất tại 06 doanh nghiệp may điển hình  (02 đơn vị có quy mô dưới 500 lao động, 02 đơn vị có quy mô từ 500 đến 1000 lao động, 02 đơn vị có quy mô lớn hơn 1000 lao động), trải đều trên 5 tỉnh miền Bắc: Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh

Hội đồng cấp khoa đánh giá cao ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. Kết quả của đề tài góp phần làm phong phú, đa dạng thêm tài liệu tham khảo trong Quy trình và phương pháp triển khai sản xuất tại các bộ phận cắt, may, hoàn thiện tại các doanh nghiệp may, cung cấp thêm kiến thức về các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình triển khai sản xuất. Hội đồng cũng đề xuất những nội dung cần làm rõ, điều chỉnh, bổ sung.

Hội đồng nhất trí đánh giá đề tài loại Tốt và đề nghị Hội đồng khoa học cấp trường tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH của ThS. Chu Thị Mai Hương
BBT website khoa CNM
Lê Thị Thanh Phương

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 44 Tổng truy cập: 19.309.344