Trang chủ

KHOA CÔNG NGHỆ MAY TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TH.S NGUYỄN PHƯƠNG LINH

Ngày đăng: 03:17 - 19/01/2022 Lượt xem: 131
Ngày 17 tháng 1 năm 2022, khoa Công nghệ may tổ chức họp Hội đồng xét duyệt và tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học của Th.S Nguyễn Phương Linh: Nghiên cứu xây dựng quy trình thiết kế, chế tạo mẫu dưỡng ứng dụng trên phần mềm Lectra – Áp dụng thiết kế, chế tạo bộ mẫu dưỡng cho mã hàng áo jacket trong sản xuất may công nghiệp”. Hội đồng tổ chức họp trên nền tảng zoom online.

Ảnh Hội đồng tuyển chọn đề tài Th.S Nguyễn Phương Linh
Hội đồng tuyển chọn đề tài NCKH cấp khoa gồm có: Th.S Ngô Thị Thanh Mai – Trưởng khoa Công nghệ may – Chủ tịch Hội đồng, Th.S Dương Thị Hoàn – Phó trưởng khoa Công nghệ may – Ủy viên, Th.S Nguyễn Thị Hường – Phó trưởng khoa Công nghệ may – Ủy viên, Th.S Chu Thị Mai Hương – Phó trưởng khoa Công nghệ may – Ủy viên, Th.S Trương Thanh Giang – Thư ký Hội đồng, cùng các giảng viên quan tâm và tác giả đề tài.

Theo khảo sát của nhóm nghiên cứu, các nghiên cứu về thiết kế, chế tạo mẫu dưỡng phục vụ sản xuất công nghiệp may ở trong và ngoài nước còn nhiều hạn chế: nghiên cứu ở nước ngoài chủ yếu ở dạng tài liệu hướng dẫn sử dụng các lệnh chưa gắn được vào sản phẩm cụ thể.  Ở Việt Nam, hiện tại chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập đến quy trình thiết kế, chế tạo mẫu dưỡng trên phần mềm áp dụng cho sản xuất may công nghiệp.

Xuất phát từ nhu cầu đào tạo tại trường về nghiên cứu ứng dụng phần mềm mới (như Lectra) trong thiết kế sản phẩm (mẫu, dưỡng may), cũng như nhu cầu tại doanh nghiệp cần thiết phải có quy trình khi thực hiện thiết kế, chế tạo mẫu dưỡng trên phần mềm. Nhóm tác giả đề xuất nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình thiết kế, chế tạo mẫu dưỡng ứng dụng trên phần mềm Lectra – Áp dụng thiết kế, chế tạo bộ mẫu dưỡng cho mã hàng áo jacket trong sản xuất may công nghiệp”.  Mục tiêu của đề tài là  xây dựng được quy trình chuẩn trong thiết kế, chế tạo mẫu dưỡng trên phần mềm để giúp doanh nghiệp may có các định hướng khi tìm giải pháp tăng năng suất, chất lượng trong sản xuất may; đồng thời đưa ra các hướng dẫn cụ thể khi sử dụng phần mềm Lectra để thiết kế mẫu dưỡng may. Mặt khác, kết quả của đề tài cung cấp cho doanh nghiệp cũng như cơ sở đào tạo nguồn tài liệu rõ ràng, cụ thể trong giảng dạy nội dung Tin học ứng dụng ngành may trên phần mềm Lectra.

Sau khi Chủ nhiệm đề tài trình bày thuyết minh và kế hoạch thực hiện, các thành viên hội đồng đã tích cực phản biện, đưa ra những góp ý cho đề tài. Các thành viên đều đánh giá đề tài có tính cấp thiết, phù hợp với thực tế và nhu cầu giảng dạy, có tính khả thi.

Ảnh 2. Thành viên Hội đồng tuyển chọn nhận xét thuyết minh đề tài
Trên cơ sở các ý kiến nhận xét về mặt tổng quan, nội dung, sản phẩm, kinh phí, thời gian thực hiện... 100% các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu kín thống nhất đề nghị tuyển chọn đề tài cấp trường.
 
BBT website khoa CNM
Lê Thị Thanh Phương

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 42 Tổng truy cập: 8.674.654