Trang chủ

RÚT KINH NGHIỆM HỌC PHẦN TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀNH MAY VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2

Ngày đăng: 02:48 - 16/01/2024 Lượt xem: 115

Công tác đánh giá, báo cáo rút kinh nghiệm học phần luôn được khoa Công Nghệ May chú trọng xây dựng kế hoạch và giám sát thực hiện theo định kỳ. Trên cơ sở kế hoạch hoạt động của khoa, các bộ môn nghiêm túc thực hiện công tác rút kinh nghiệm cấp bộ môn. Sáng ngày 10/1/2024, Bộ môn Tin học Ứng dụng đã tổ chức họp báo cáo rút kinh nghiệm học phần giảng dạy học kỳ I năm học 2023 - 2024 và triển khai công tác giảng dạy học kỳ II  năm học 2023 -2024.

Tham dự cuộc họp có ThS. Ngô Thị Thanh Mai - Trưởng khoa Công nghệ may (CNM), cùng toàn thể giảng viên Bộ môn Tin học Ứng dụng.

 

Ảnh 1 Toàn cảnh cuộc họp 

Thay mặt bộ môn,  ThS. Ngô Ngọc Hải – Trưởng Bộ môn Tin học UD trình bày báo cáo kết quả rút kinh nghiệm của học phần, đặc biệt chú trọng đến kết quả học tập của sinh viên ĐHM- K5 với học phần tin học UDNM2 . Đồng chí Hải đã trình bày các thuận lợi cũng như khó khăn đối với quá trình triển khai và thực hiện giảng dạy của học phần tin học UDNM2.

   

Ảnh 2 ThS. Ngô Ngọc Hải – Trưởng Bộ môn Tin học UD trình bày báo

Về thuận lợi: Công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kịp thời giúp cho quá trình triển khai đến sinh viên nhanh chóng, kịp thời. Giảng viên được cung cấp các thông tin, kế hoạch, biểu mẫu cũng như đề cương thực hiện; thuận lợi cho việc triển khai được thống nhất.

Về khó khăn: Việc đổi mới phương pháp dạy học ở một số giảng viên chưa thường xuyên, bài giảng còn khô khan chưa cuốn hút người học. Giảng viên chưa chưa tập trung bám nắm, uốn nắn những sinh viên năng lực tiếp thu kiến thức chậm, chưa có phương pháp tốt nhất để định hướng, giúp đỡ cho sinh viên trong quá trình học và tự học. Nhiều sinh viên vẫn chưa quen với phương pháp học và thi ở bậc đại học (kiến thức liên môn nhiều, tư duy cao, thời gian học ngắn, tự học nhiều…) nên kết quả còn hạn chế. Cá biệt một số sinh viên còn có xu hướng xoá bài để thi lại lấy điểm cao dẫn tới ảnh hưởng tới % kết quả khá giỏi.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong giảng dạy và học tập đồng chí ThS. Ngô Thị Thanh lãnh đạo khoa CNM yêu cầu bộ môn quản lý và các giáo viên cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024. Bộ môn, giáo viên tiếp tục rà soát điều chỉnh chương trình chi tiết các học phần phù hợp với đối tượng đào tạo; xác định chuẩn đầu ra cho từng bài giảng, nội dung học cho từng đối tượng. Rà soát điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống ngân hàng đề thi, đáp án bảo đảm tính khoa học, khách quan trong đánh giá người học. Giáo viên chủ động nghiên cứu tài liệu, giáo trình dạy học. Tiếp tục đổi mới, điều chỉnh phương pháp dạy học theo hướng bám sát, nắm chắc đối tượng để đánh giá đúng năng lực, trình độ sinh viên trong suốt quá trình học tập.

  

Ảnh 3 ThS. Ngô Thị Thanh Mai – Trưởng Khoa Công Nghệ May

Tiếp nối cuộc họp, ThS. Ngô Ngọc Hải – Trưởng Bộ môn Tin học Ứng dụng triển khai  công tác giảng dạy cho học kỳ 2 năm học 2023 -2023. Bộ môn phụ trách 2 học phần của 2 hệ Đại Học và Cao Đẳng. Công tác rà soát đề cương học phần và đề cương giảng dạy đã được bộ môn triển khai và thực hiện hoàn tất theo đúng kế hoạch. Các giảng viên hoàn tất hồ sơ lên lớp, đối chiếu danh sách lớp, cần chú ý hơn đối với các tiến độ giảng dạy các học phần không đúng quy luật tín chỉ. Tại cuộc họp, các đồng chí giảng viên đã cùng thảo luận phân tích nguyên nhân và đưa ra các giải pháp khắc phục đối với các tồn tại trong kỳ học tiếp theo. 

Kết thúc buổi họp, ThS. Ngô Thị Thanh Mai – Trưởng khoa CNM, có ý kiến chỉ đạo về công tác giảng dạy đối với các đc giảng viên chú trọng công tác đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn các nội dung giảng dạy vào thực tế sản xuất. Phương hướng công tác nghiên cứu khoa học,  công tác dạy và học để đảm bảo kế hoạch năm học 2023 -2024 được giao. 

                                                                             BBT website khoa CNM

                                                                             Bùi Thị Oánh


© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 36 Tổng truy cập: 19.266.616