Trang chủ

SINH VIÊN PHẠM THỊ HUẾ BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỚC HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU KHOA CÔNG NGHỆ MAY

Ngày đăng: 09:41 - 02/08/2022 Lượt xem: 314
Ngày 12/07/2022, khoa Công nghệ may, Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: “Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình chuẩn bị sản xuất đến năng suất, chất lượng tại một số doanh nghiệp may Việt Nam”, của sinh viên Phạm Thị Hiền, lớp DHM6-K3, do TS. Nguyễn Thị Hường hướng dẫn thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu gồm 5 thành viên: ThS. Ngô Thị Thanh Mai – Trưởng khoa Công nghệ may – Chủ tịch Hội đồng, ThS. Chu Thị Mai Hương – Phó Trưởng khoa Công nghệ may – Phản biện 1, ThS. Nguyễn Thị Phương – Giảng viên Bộ môn Chuẩn bị sản xuất – Phản biện 2, ThS. Đinh Thị Nhàn – Phó trưởng Bộ môn Chuẩn bị sản xuất - Ủy viên, ThS. Nguyễn Thị Hải Duyên – Giảng viên – Thư ký Hội đồng.

NCKH sinh viên là hoạt động thường niên được Khoa tổ chức nhằm phát triển phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên, giúp các em phát triển kỹ năng và tìm hiểu về chủ đề mình quan tâm. Xác định đây là một trong những công việc quan trọng trong đào tạo, trong những năm qua, Khoa Công nghệ may luôn chú trọng tới việc xây dựng và thúc đẩy nghiên cứu khoa học sinh viên.

Ảnh. Sinh viên Phạm Thị Huế báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài
Tại buổi nghiệm thu, sinh viên Phạm Thị Huế đã báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài. Qua quá trình khảo sát thực tế tại 03 doanh nghiệp tác giả nhận thấy cả 3 doanh nghiệp đều có nguyên nhân lớn nhất và nhỏ nhất ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng trong quá trình chuẩn sản xuất. Nhưng tất cả đều là các yêu tố cấu thành lên quá trình chuẩn bị sản xuất. Dựa trên kết quả khảo sát thực trạng tác giả đã đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả làm việc cho khâu chuẩn bị sản xuất tại Trung tâm sản xuất dịch vụ của Trường Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội.

Tại Hội đồng nghiệm thu đề tài, sau khi sinh viên trình bày kết quả nghiên cứu, các thành viên trong Hội đồng đã đưa ra những nhận xét, góp ý xác đáng. Nhìn chung, sinh viên có ý thức nghiêm túc trong triển khai đề tài, có những cố gắng nhất định; đề tài có tính mới, có tính ứng dụng… Bên cạnh đó, các thành viên trong Hội đồng chỉ rõ và gợi ý những hướng khắc phục, giúp sinh viên hiểu rõ vấn đề để cập nhật, bổ sung.

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm nay tiếp nối những thành công của phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên trong năm 2021. Thông qua buổi nghiệm thu, sinh viên đã thể hiện được năng lực nghiên cứu, khả năng thuyết trình và nhận được nhiều đóng góp bổ ích. 

 
BBT website khoa CNM
Lê Thị Thanh Phương
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 36 Tổng truy cập: 18.142.082