ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2021

Ngày đăng: 11:42 - 08/04/2021 Lượt xem: 1.328
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2021ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
 
I. Thông tin chung về Trường
1.Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ và địa chỉ trang thông tin điện tử của Trường
- Tên tiếng Việt: Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội;
- Mã trường: CCM
- Tên tiếng Anh: Hanoi Industrial Textile Garment University
- Tên viết tắt: HTU
- Sứ mệnh: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghiệp nói chung và ngành dệt may nói riêng theo hướng nghề nghiệp ứng dụng, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo tại các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
- Địa chỉ: Lệ Chi- huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
- Website: hict.edu.vn
2. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất, Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất
- Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT và xét tuyển bằng kết quả học tập theo học bạ THPT.
- Tuyển thẳng theo phương án riêng của Trường.
- Xét tuyển kết hợp thi tuyển năng khiếu.
II. Thông tin tuyển sinh năm 2021
1. Tuyển sinh chính quy Đại học
1.1. Đối tượng tuyển sinh

- Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học.
- Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.
1.2. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước
1.3. Phương thức tuyển sinh
1.3.1. Xét tuyển
a. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo
b. Hình thức tuyển sinh
- Phương thức 1: sử dụng kết quả thi TNTHPT, dựa vào kết quả thi TNTHPT năm 2021.
Điểm xét tuyển là tổng điểm thi của các bài thi/môn thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên theo quy định và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Xét tuyển điểm từ cao xuống thấp.
Điểm xét tuyển (ĐXT) = DM1 + DM2 + DM3 + UT
Trong đó:
DM1: Điểm thi TN THPT bài thi/môn thi thứ nhất
DM2: Điểm thi TN THPT bài thi/môn thi thứ hai
DM3: Điểm thi TN THPT bài thi/môn thi thứ ba
UT là điểm ưu tiên (theo đối tượng và khu vực) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nhà trường sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh.
- Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập theo học bạ THPT, dựa vào điểm tổng kết năm lớp 11 và HK1 lớp 12 hoặc điểm tổng kết năm học lớp 12 trong học bạ của các môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển.
+ Với phương án đăng kí xét tuyển dựa vào điểm tổng kết năm lớp 11 và HK1 lớp 12. Điểm xét tuyển được tính là tổng điểm bình quân các môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên theo quy định. Điểm xét tuyển được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Xét tuyển điểm từ cao xuống thấp.
Điểm xét tuyển (ĐXT) = DM1 + DM2 + DM3 + UT
Trong đó:
DM1 là trung bình cộng điểm tổng kết năm lớp 11 và HK1 năm lớp 12 môn thứ nhất
DM2 là trung bình cộng điểm tổng kết năm lớp 11 và HK1 năm lớp 12 môn thứ hai
DM3 là trung bình cộng điểm tổng kết năm lớp 11 và HK1 năm lớp 12 môn thứ ba
UT là điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Với phương án đăng kí xét tuyển dựa vào điểm tổng kết lớp 12, điểm xét tuyển là tổng điểm các môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số), cộng điểm ưu tiên theo quy định. Điểm xét tuyển được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Xét tuyển điểm từ cao xuống thấp.
Điểm xét tuyển (ĐXT) = DM1 + DM2 + DM3 + UT
Trong đó:
DM1 là điểm tổng kết năm học lớp 12 môn thứ nhất
DM2 là điểm tổng kết năm học lớp 12 môn thứ hai
DM3 là điểm tổng kết năm học lớp 12 môn thứ ba
UT là điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phương thức khác: Xét tuyển thẳng theo phương án riêng
Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo đại trà trình độ đại học hệ chính quy. Đối tượng tuyển thẳng: Thí sinh đạt một trong những điều kiện sau:
+ Có kết quả học tập năm lớp 11 đạt loại giỏi trở lên.
+ Có kết quả học tập học kỳ 2 năm lớp 11 và học kì 1 năm lớp 12 đạt loại giỏi trở lên.
+ Có kết quả học tập năm lớp 12 đạt loại giỏi trở lên.
+ Có chứng chỉ TOEIChoặc TOEFL quốc tế đạt 450 trở lên; hoặc IELTS quốc tế từ 4.5 trở lên và tương đương.
1.3.2. Xét tuyển kết hợp với thi tuyển năng khiếu
a. Phạm vi áp dụng: Ngành Thiết kế thời trang
b. Hình thức tuyển sinh
Dựa vào kết quả thi TN THPT năm 2021 hoặc điểm tổng kết năm lớp 11 và HK1 lớp 12 hoặc điểm tổng kết năm học lớp 12 trong học bạ của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm thi năng khiếu được tổ chức tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.
+ Đối với các môn văn hóa: Sử dụng kết quả thi TN THPT hoặc điểm tổng kết năm lớp 11 và HK1 lớp 12 hoặc điểm tổng kết năm học lớp 12 trong học bạ của môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển. Các môn văn hóa trong tổ hợp để xét tuyển gồm: Toán, Vật lý, Tiếng Anh và Ngữ văn.
+ Đối với các môn năng khiếu: Trường tổ chức thi năng khiếu đối với thí sinh đăng ký bằng các tổ hợp có môn thi năng khiếu để xét tuyển. Các môn năng khiếu sử dụng để xét tuyển gồm: Vẽ mỹ thuật, Bố cục.
Điểm xét tuyển là tổng điểm môn năng khiếu (không nhân hệ số), cộng với điểm thi TN THPT năm 2021 hoặc điểm tổng kết năm lớp 11 và HK1 lớp 12 hoặc điểm tổng kết năm học lớp 12 của môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển và cộng điểm ưu tiên theo quy định. Điểm xét tuyển làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
Điểm xét tuyển được tính theo công thức sau:
- Tổ hợp V00 và V01: Điểm xét tuyển (ĐXT) = DM1 + DM2 + DNK + UT
Trong đó:
DM1 là điểm thi TN THPT hoặc điểm tổng kết năm lớp 11 và HK1 lớp 12/điểm tổng kết năm học lớp 12 môn Toán
DM2 là điểm thi TN THPT hoặc điểm tổng kết năm lớp 11 và HK1 lớp 12/điểm tổng kết năm học lớp 12 môn Ngữ văn (V01) hoặc môn Vật lý (V00).
DNK là điểm thi năng khiếu môn Vẽ mỹ thuật tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.
UT là điểm ưu tiên (theo đối tượng và khu vực) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ hợp H00: Điểm xét tuyển (ĐXT) = DM1 + DNK1 + DNK2 + UT
Trong đó:
DM1 là điểm thi TN THPT hoặc điểm tổng kết năm lớp 11 và HK1 lớp 12/điểm tổng kết năm học lớp 12 môn Ngữ văn.
DNK1 là điểm thi năng khiếu môn Vẽ mỹ thuật tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.
DNK2 là điểm thi năng khiếu môn Bố cục tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.
UT là điểm ưu tiên (theo đối tượng và khu vực) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh
Stt Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu dự kiến Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét kết quả thi THPT Theo phương thức khác Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
1. Đại học 7210404 Thiết kế thời trang 60 60 D01   H00   V00   V01  
2. Đại học 7340115 Marketing 15 15 A00   A01   B00   D01  
3. Đại học 7540209 Công nghệ may 390 390 A00   A01   B00   D01  
4. Đại học 7540202 Công nghệ sợi, dệt 10 10 A00   A01   B00   D01  
5. Đại học 7510601 Quản lý công nghiệp 60 60 A00   A01   B00   D01  
6. Đại học 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15 15 A00   A01   B00   D01  
7. Đại học 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15 15 A00   A01   B00   D01  
8 Đại học 7340301 Kế toán 30 30 A00   A01   B00   D01  
Cộng 595 595                
 
Ghi chú: Các tổ hợp môn có giá trị ngang nhau trong cùng đợt xét tuyển; Các môn trong tổ hợp xét tuyển cũng có giá trị ngang nhau, không môn nào nhân hệ số.
1.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển
- Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi:
+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng: Trường sẽ công bố sau khi có kết quả thi TN THPT năm 2021.
+ Điểm nhận đăng ký xét tuyển: theo ngưỡng đảm bảo chất lượng.
- Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập theo học bạ
+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng: Tổng điểm xét tuyển theo tổ hợp đăng ký tính cả điểm ưu tiên đạt 18 điểm trở lên.
+ Điểm nhận đăng ký xét tuyển: theo ngưỡng đảm bảo chất lượng.
1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành
a) Thông tin chung về Trường
- Tên trường: trườngĐại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
-  Mã trường: CCM
-  Website: hict.edu.vn
- Email: tuyensinhdetmay@hict.edu.vn; http://www.facebook.com/tshict
- Điện thoại: 024.36922552; 0917966488
b) Số nguyện vọng và số tổ hợp thí sinh được đăng ký xét tuyển
- Phương thức sử dụng kết quả thi TN THPT năm 2021: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phương thức sử dụng điểm học bạ THPT
Thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa 3 nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng có mức ưu tiên cao nhất).
Trường hợp thí sinh đăng ký xét tuyển nhiều ngành (trừ ngành Thiết kế thời trang) chỉ được đăng ký duy nhất 01 tổ hợp để xét tuyển (nên chọn tổ hợp có điểm cao nhất). Riêng ngành Thiết kế thời trang, thí sinh được lựa chọn tối đa 02 tổ hợp đăng ký xét tuyển, trong đó có tổ hợp D01, tổ hợp còn lại thí sinh nên chọn tổ hợp có điểm cao nhất để xét tuyển.
- Đăng ký xét tuyển thẳng theo phương án khác: Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển thẳng 01 ngành của Trường.
c) Mã ngành, tổ hợp xét tuyển
TT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển
1 Công nghệ May
(Đào tạo các chuyên ngành: Thiết kế mẫu công nghiệp; Thiết kế công nghệ; Quản lý chất lượng; Quản lý sản xuất
7540209 A00; A01; B00; D01
2 Công nghệ Sợi, Dệt
(Đào tạo các chuyên ngành: Công nghệ Sợi; Công nghệ Dệt thoi; Công nghệ dệt kim)
7540202 A00; A01; B00; D01
3 Quản lý công nghiệp
(Đào tạo các chuyên ngành: Quản lý công nghiệp dệtmay; Quản lý đơn hàng dệt may)
7510601 A00; A01; B00; D01
4 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
(Đào tạo các chuyên ngành: Quản lý và bảo trì thiết bị may; Công nghệ kỹ thuật cơ khí)
7510201 A00; A01; B00; D01
5 Marketing
(Đào tạo chuyên ngành Marketing thời trang)
7340115 A00; A01; B00; D01
6 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
(Đào tạo các chuyên ngành: Cơ điện tử trong thiết bị dệt, may; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử)
7510301 A00; A01; B00; D01
7 Kế toán
(Đào tạo các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán hành chính sự nghiệp; Kiểm toán)
7340301 A00; A01; B00; D01
8 Thiết kế thời trang
(Đào tạo các chuyên ngành: Thiết kế hình ảnh;Thiết kế kỹ thuật)
7210404 D01; V00, V01, H00
d) Tổ hợp xét tuyển
TT Tổ hợp Môn 1 Môn 2 Môn 3
1 A00 Toán Vật lý Hóa học
2 A01 Toán Vật lý Tiếng Anh
3 D01 Toán Ngữ văn Tiếng Anh
4 B00 Toán Hóa học Sinh học
5 V00 Toán Vật lý Vẽ mỹ thuật
6 V01 Toán Ngữ văn Vẽ mỹ thuật
7 H00 Ngữ văn Vẽ mỹ thuật Bố cục
1.7. Tổ chức tuyển sinh
1.7.1. Thời hạn, hồ sơ đăng ký xét tuyển/thi tuyển năng khiếu/xét tuyển thẳng theo phương án riêng
a) Thời hạn đăng ký
- Phương án xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2021: thực hiện theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Phương án xét tuyển bằng kết quả học tập trong học bạ THPT: Dự kiến thời gian tuyển sinh như sau:
Đợt nhận hồ sơ Thời gian
1 Từ 01/3/2021 đến hết 31/3/2021
2 Từ 01/4/2021 đến hết 31/5/2021
3 Từ 01/6/2021 đến hết 30/6/2021
4 Từ 01/7/2021 đến hết 20/7/2021
5 Từ 21/7/2021 đến hết 31/7/2021
6 Từ 01/8/2021 đến hết 15/8/2021
7 Từ 16/8/2021 đến hết 31/8/2021
8 Từ 01/9/2021 đến hết 30/9/2021
- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký và thi tuyển các môn năng khiếu
TT Nội dung Thời gian Ghi chú
1 Nhận hồ sơ thi môn năng khiếu Trước ngày 30/6/2021  
2 Thi môn năng khiếu 09/7/2021 Địa điểm thi: Tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May HN
Các thông báo cụ thể về lịch tổ chức thi môn Vẽ mỹ thuật, Bố cục, đề thi minh họa được thông tin cụ thể trên trang thông tin điện tử của Trường: hict.edu.vn trước ngày 01/7/2021.
- Thời gian đăng ký xét tuyển thẳng theo phương án riêng
Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng theo phương án riêng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội; thời gian nộp hồ sơ từ 30/6/2021. Sau thời hạn trên, Trường không thực hiện xét tuyển thẳng theo phương án riêng và thí sinh đăng xét tuyển theo quy định chung của Trường.
Thông tin tuyển sinh của Trường được cập nhật liên tục trên các kênh thông tin:
1. Website: hict.edu.vn
2. Fanpage tuyển sinh: http://www.facebook.com/tshict
3. Điện thoại : 024.36922552 ; 0917966488
b) Hồ sơ đăng ký
- Sử dụng kết quả thi TN THPT năm 2021: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Sử dụng kết quả học tập trong học bạ THPT, thi năng khiếu, xét tuyển thẳng, hồ sơ xét tuyển theo mẫu của Trường hoặc mẫu hồ sơ xin việc gồm:
+ Bản sao hợp lệ học bạ THPT;
+ Bản sao hợp lệ chứng nhận tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021 hoặc bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp các năm trước ;
+ Bản sao Giấy khai sinh;
+ Đơn đăng ký (theo mẫu của Trường);
+ Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có);
+ Bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
+ 02 ảnh cỡ 4x6 cm chụp trong vòng 6 tháng (nếu đăng ký thi năng khiếu)
+ Riêng thí sinh xét tuyển thẳng theo chứng chỉ tiếng Anh phải nộp thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.
1.7.2. Hình thức nhận đăng ký xét tuyển/thi tuyển
Thí sinh nộp hồ sơ trong thời hạn quy định về phòng Tuyển sinh và Truyền thông của Trường theo hình thức:
- Chuyển phát nhanh hồ sơ qua bưu điện (tính từ ngày gửi theo dấu bưu điện) theo địa chỉ: phòngTuyển sinh và Truyền thông, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
- Nộp trực tiếp tại phòng Tuyển sinh và Truyền thông (C1-108), trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.
- Đăng ký xét tuyển trực tuyến (online) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đăng ký tại website: hict.edu.vn.
1.8. Chính sách ưu tiên
1.8.1. Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trường không tổ chức xét tuyển thẳng với các đối tượng theo quy định trong Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021.
1.8.2. Ưu tiên xét tuyển cho các đối tượng không dùng quyền xét tuyển thẳng
Các đối tượng xét tuyển thẳng được quy định trong trong Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021 không được hưởng ưu tiên khi xét tuyển vào Trường.
1.8.3. Điểm ưu tiên xét tuyển theo khu vực và đối tượng: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1.8.4. Các nội dung khác
- Năm 2021, Trường dành suất học bổng trị giá 15 triệu đồng cho những thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế TOEIC hoặc TOEFL đạt 450 trở lên hoặc IELTS từ 4,5 trở lên và tương đương.
- Các thủ khoa theo từng phương thức xét tuyển được Trường biểu dương, trao tặng 10.000.000 đ/1SV.
- Hỗ trợ từ 20-40% mức học phí cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
- Giảm 10% học phí kỳ 1 cho thí sinh đăng kí xét tuyển trước ngày 31/3/2021 và nhập học vào trường.
- Hằng năm Nhà trường dành 3 tỉ đồng để cấp học bổng cho sinh viên gồm có:
+ Cấp 450 suất học bổng khuyến khích học tập, trị giá mỗi suất tương đương mức trần học phí hàng năm.
+ Cấp học bổng hỗ trợ học tập theo đúng quy định của Nhà nước.
+ Cấp học bổng doanh nghiệp khoảng 40 suất, mỗi suất trị giá 5.000.000 đồng.
1.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển năng khiếu
- Lệ phí xét tuyển từ kết quả thi TN THPT là 25.000đ/ nguyện vọng
- Lệ phí xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả học tập THPT và phương thức khác là 30.000đ.
- Lệ phí thi tuyển năng khiếu: 300.000 đ/1 thí sinh.

 
                                                                                                             Ngày 25 tháng 3 năm 2021
                                                                                                        HỘI ĐỒNG TUYỂN SINHChi tiết đề án xem tại đây!

 

Liên kết website