Đoàn thanh niên trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”

Ngày đăng: 04:35 - 28/07/2022 Lượt xem: 271
Thực hiện hướng dẫn của BTV Đoàn Khối Doanh nghiệp trung ương và BTV Đoàn Tập đoàn Dệt May Việt Nam triển khai thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” Năm học 2022 – 2023. Nhằm tiếp tục cổ vũ, tăng cường các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên được rèn luyện, phấn đấu toàn diện và trưởng thành, Ban Thường vụ Đoàn trường ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” sâu rộng đến các đơn vị, cá nhân.
 
Nhằm xây dựng môi trường, động lực cho sinh viên rèn luyện, phấn đấu toàn diện trên các mặt: đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hội nhập; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Mặt khác, thông qua phong trào, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các điển hình sinh viên, tập thể sinh viên tiêu biểu; tham gia quá trình hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành dệt may Việt Nam.
 
CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC TRIỂN KHAI
 
Đầu tiên là giải pháp tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện đạo đức tốt: Tổ chức các hoạt động tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử dân tộc; Hội Sinh viên các trường thành lập CLB, đội, nhóm sinh viên tìm hiểu, tuyên truyền về pháp luật. Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, nói chuyện về các chủ đề “Xây dựng văn hóa ứng xử trong học đường”, “Sử dụng mạng xã hội văn minh”, “Thói quen tốt trong sinh viên”; Tuyên truyền, vận động sinh viên tham gia cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”…; Định kỳ hàng năm tham mưu Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các khoa tổ chức gặp gỡ đối thoại với sinh viên để sinh viên trao đổi, bày tỏ nguyện vọng, nhu cầu chính đáng thông qua đó nắm bắt tư tưởng, định hướng, hỗ trợ sinh viên…

Thứ hai, giải giáp tạo môi trường cho sinh viên học tập tốt như: Tổ chức các hoạt động giáo dục thái độ, động cơ học tập đúng đắn cho sinh viên; Hàng năm tổ chức “Ngày hội sinh viên sáng tạo”; Vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân duy trì, phát triển các quỹ học bổng, quỹ hỗ trợ sinh viên vượt khó học tốt, quỹ hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học; Biểu dương, tôn vinh sinh viên đạt kết quả cao trong các kỳ thi Olympic, nghiên cứu khoa học, trong các cuộc thi học thuật của trường, khu vực, toàn quốc và quốc tế.
 
Thứ ba, giải pháp tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện thể lực tốt như: Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai cuộc vận động “Mỗi sinh viên tập luyện một môn thể thao”; Duy trì, thành lập mới các CLB, đội, nhóm thể thao sinh sinh viên trong nhà trường. Tổ chức các hoạt động thể thao phong trào, hội thao sinh viên, ngày hội sinh viên khỏe nhằm thu hút sinh viên tham gia luyện tập, thi đấu.

Thứ tư, giải pháp tạo môi trường cho sinh viên tình nguyện tốt như: Tổ chức cho sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện thường xuyên tại trường, lớp, ký túc xá; Tổ chức các đội hình sinh viên tình nguyện tham gia các chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh”, “Tình nguyện Mùa đông”, “Xuân tình nguyện”; Tổ chức các đội sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi; Tổ chức cho sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện; Tổ chức chăm sóc bảo vệ môi trường học đường và nơi ở xanh - sạch - đẹp, ...
 
Thứ năm, giải pháp tạo môi trường cho sinh viên hội nhập tốt như: Phát động sinh viên học tập, trang bị kiến thức, kỹ năng, ngoại ngữ. Khuyến khích sử dụng thành thạo tin học, ngoại ngữ và kỹ năng thực hành xã hội. Duy trì, thành lập mới các CLB tin học, ngoại ngữ, kỹ năng thực hành xã hội; Tổ chức các cuộc thi tin học, ngoại ngữ, kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên.

Liên kết website