Duyệt đề xuất đề tài cấp Trường năm học 2018-2019 (đợt 2)

Ngày đăng: 04:16 - 25/02/2019 Lượt xem: 1.944
           Ngày 19/2/2019, dưới sự chủ trì của TS. Hoàng Xuân Hiệp, Chủ tịch Hội đồng, Hiệu trưởng nhà trường, Hội đồng duyệt đề xuất đề tài cấp Trường năm học 2018-2019 đã tiến hành họp duyệt đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học của khoa Khoa học cơ bản và khoa Kinh tế.
 
Toàn cảnh buổi họp duyệt đề xuất
Ths. Nguyễn Hữu Thành, trưởng bộ môn KHCB trình bày đề xuất
           Trong phần trình bày của mình, Ths. Nguyễn Hữu Thành, trưởng bộ môn Khoa học cơ bản, nêu rõ: Khoa khoa học cơ bản có nhiệm vụ giảng dạy các môn khoa học cơ bản, xã hội, chính trị và giáo dục thể chất; nhận thấy kết quả học tập của sinh viên là một trong những thước đo phản ánh chất lượng đào tạo của Trường. Vì vậy khoa đề xuất nghiên cứu ứng dụng các thuật toán để phát hiện các bất thường trong điểm thi kết thúc học phần tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội là đề tài cấp trường năm học 2018-2019 (đợt 2). Phát hiện được những bất thường trong điểm thi kết thúc học phần sẽ giúp cán bộ quản lý bộ môn/khoa có những biện pháp quản lý các khâu: tổ chức thi, ra đề, chấm thi và giảng dạy.
           Hội đồng đánh giá cao ý tưởng nghiên cứu và sản phẩm dự kiến của đề tài. Đồng thời góp ý nhóm nghiên cứu cần chi tiết hơn nội dung chính cần thực hiện để đạt được mục tiêu đã đề ra.
 

ThS. Trần Thị Ngát, phó trưởng bộ môn, khoa Kinh tế trình bày đề xuất
           Hiện nay, vấn đề khởi nghiệp của sinh viên đang được các Bộ, ngành, các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp rất quan tâm nhằm tạo ra những sinh viên có cơ hội phát triển bản thân, cơ hội lập nghiệp. Với mục đích, ý nghĩa lớn lao và hiệu quả mang lại cho nền kinh tế, cho cá nhân tham gia khởi nghiệp Ths Trần Thị Ngát phó trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh, khoa Kinh tế đề xuất đề tài nghiên cứu “ Giải pháp nâng cao tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội”.  Đề tài được Hội đồng đánh giá cao vì tính cấp thiết và khả năng ứng dụng.
           Kết thúc buổi họp, Hội đồng thống nhất duyệt 02 đề xuất đề tài của khoa Khoa học cơ bản và khoa Kinh tế , giao đơn vị chủ trì và nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện thuyết minh để tham gia tuyển chọn đề tài nghiên cứu cấp trường trong thời gian tới.
Một số hình ảnh duyệt đề xuất đề tài:

TS. Hoàng Xuân Hiệp, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp
Đ/c Nguyễn Thị Thu Hường, phó Hiệu trưởng nhà trường nhận xét
Thu Hằng-Phòng Đào tạo

Liên kết website