Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, chủ nhiệm ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng , phòng Đào tạo

Ngày đăng: 09:15 - 26/05/2019 Lượt xem: 1.432
Ngày 25/5/2019,  Hội đồng khoa học trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tiến hành nghiệm thu đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng đề tài nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội” do ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng –Phó trưởng phòng Đào tạo làm chủ nhiệm đề tài.  
Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu
     Hội đồng nghiệm thu gồm có: TS. Hoàng Xuân Hiệp, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng; TS.Nguyễn Văn Đức, Phản biện 1; TS. Bùi Anh Tuấn – Q.Phó trưởng khoa Cơ điện, Phản biện 2;  TS. Lưu Văn Hiếu – Giảng viên khoa Kinh tế, Ủy viên; Th.s Đặng Thị Thúy Hồng- Giám đốc Trung tâm Thực hành May, Ủy viên; Th.s Nguyễn Văn Huy- Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Ủy viên ; Ths. Phùng Thị Hạnh – Trưởng phòng Đào tạo, Thư ký Hội đồng.
ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng, chủ nhiệm đề tài báo cáo
     Thay mặt nhóm nghiên cứu, Th.s Nguyễn Thị Thu Hằng báo cáo trước Hội đồng các nội dung chính trong đề tài gồm: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả ứng dụng của đề tài nghiên cứu khoa học như: Tính ứng dụng, hiệu quả ứng dụng của đề tài và các yếu tố ảnh hưởng đến tính ứng dụng của đề tài,… từ đó đề xuất bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả ứng dụng đề tài nghiên cứu khoa học gồm: Hiệu quả khoa học công nghệ, hiệu quả thông tin khoa học, hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, hiệu quả đào tạo.  Bộ tiêu chí đã được nhóm nghiên cứu sử dụng để đánh giá, định lượng hiệu quả ứng dụng của các đề tài nghiên cứu của Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội giai đoạn 2014 - 2017. Trên cơ sở đánh giá nhóm đã đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng của đề tài NCKH tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội nhằm hạn chế tối đa sản phẩm nghiên cứu không được ứng dụng hoặc ứng dụng không hiệu quả trong thực tế.
 

TS. Nguyễn Văn Đức, Phản biện 1 nhận xét

 

 Th.s Nguyễn Văn Huy, Ủy viên nhận xét
     Tại buổi nghiệm thu, tác giả và nhóm nghiên cứu được nghe nhiều ý kiến góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng. Các thành viên trong Hội đồng đều đánh giá đây là đề tài khó, sự thành công của đề tài sẽ mở ra hướng đi mới trong triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp trường trong thời gian tới. Đề tài được đánh giá cao khi đưa ra bộ tiêu chí với các mức điểm cụ thể, kết quả được thể hiện bằng con số, mang tính định lượng.  Để đề tài hoàn thiện hơn, Hội đồng cũng yêu cầu tác giả và nhóm nghiên cứu cần đưa ra các giải pháp cụ thể hơn, phù hợp với thực tế của  Trường.
     Với kết quả trên, đề tài được Hội đồng nghiệm thu bỏ phiếu, đánh giá đạt loại Khá
Một số hình ảnh buổi nghiệm thu:
Thành viên của Nhóm nghiên cứu


Đ/c Phùng Thị Hạnh, Thư ký Hội đồng nhận xét

TS. Bùi Anh Tuấn, phản biện 1 nhận xét

                                                                                                        Phòng Đào tạo

Liên kết website