Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, chủ nhiệm ThS. Phạm Xuân Hà, phòng Tuyển sinh và Truyền thông

Ngày đăng: 05:00 - 01/11/2019 Lượt xem: 1.414

Ngày 01/11/2019, Hội đồng khoa học trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tiến hành nghiệm thu đề tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hiệu quả công tác tư vấn và giới thiệu việc làm cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội” do ThS. Phạm Xuân Hà – phòng Tuyển sinh và Truyền thông làm chủ nhiệm đề tài. 

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu.

         
Hội đồng nghiệm thu gồm có: Th.S. NCS. Nguyễn Thị Thu Hường - Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng; ThS.Nguyễn Văn Huy - Giám đốc TTĐBCL, Phản biện 1; ThS. Đặng Thị Thúy Hồng - Giám đốc TT THM, Phản biện 2; ThS. Ngô Thị Thanh Mai - Trưởng khoa Công nghệ may; Ủy viên; Th.S. Đinh Thị Thủy - Giảng viên khoa Kinh tế, Ủy viên; Th.S. NCS. Nguyễn Quang Thắng – Q.Phó trưởng phòng TS&TT, Ủy viên; Ths. Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó trưởng phòng Đào tạo, Thư ký Hội đồng.

 

ThS. Phạm Xuân Hà, chủ nhiệm đề tài báo cáo
 

Thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Phạm Xuân Hà báo cáo trước Hội đồng các nội dung chính trong đề tài gồm: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư vấn giới thiệu việc làm (TVGTVL) cho sinh viên như: công tác TVGTVL; hiệu quả TVGTVL; hoạt động TVGTVL; các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác TVGTVL và kinh nghiệm tổ chức công tác TVGTVL từ một số đơn vị. Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả TVGTVL cho sinh viên được đề xuất trong đề tài với 2 nhóm chỉ tiêu chính:  Nhóm tiêu chí đánh giá sự gia tăng kết quả của các hoạt động TVGTVL: gồm 3 tiêu chí và 11 chỉ tiêu; Nhóm tiêu chí đánh giá nâng cao chất lượng TVGTVL: gồm 3 tiêu chí và 9 chỉ tiêu. Căn cứ bộ tiêu chí và kết quả khảo sát SV khóa 11, 12; báo cáo khảo sát việc làm của Trường các năm 2017, 2018 nhóm nghiên cứu đã tiến hành đánh giá hiệu quả công tác TVGTVL tại nhà trường trong năm 2017, 2018. Trên cơ sở đánh giá đề tài đã đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác TVGTVL làm cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.
 

Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Phản biện 1 nhận xét
 

Tại buổi nghiệm thu, tác giả và nhóm nghiên cứu được nghe nhiều ý kiến góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng. Các thành viên trong Hội đồng đều đánh giá đây là đề tài cấp thiết với thực tế hiện nay tại nhà trường, thành công của đề tài sẽ đẩy mạnh hoạt động TVGTVL tại nhà trường trong thời gian tới. Đề tài đã đưa ra bộ tiêu chí với thang điểm cho từng tiêu chí các mức điểm cụ thể . Trong buổi nghiệm thu, Hội đồng cũng yêu cầu tác giả và nhóm nghiên cứu cần đưa ra các giải pháp cụ thể hơn, chỉ rõ mục tiêu, nội dung và điều kiện thực hiện các giải pháp, các giải pháp cần phù hợp với thực tế của Trường.
 

Đồng chí  Nguyễn Thị Thu Hường –Chủ tịch hội đồng kết luận
 

Với kết quả trên, đề tài được Hội đồng nghiệm thu bỏ phiếu, đánh giá đạt loại Khá
 

Một số hình ảnh buổi nghiệm thu:

Đồng chí Ngô Thị Thanh Mai, Ủy viên nhận xét

Đồng chí Nguyễn Quang Thắng, Ủy viên nhận xét

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông.
Các bài viết khác

Khám phá ngành Kế toán
10/04/2024
1.372 lượt xem
Thông tin tuyển sinh năm 2024
20/02/2024
19.667 lượt xem
Lời thầy cô
20/11/2023
212 lượt xem
Tri ân người dẫn đường
17/11/2023
199 lượt xem
Ngày chủ nhật xanh 2023
28/10/2023
309 lượt xem

Liên kết website