Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu công nghệ xử lý tái sử dụng một số loại lõi lọc của các máy lọc nước RO

Ngày đăng: 10:13 - 12/12/2017 Lượt xem: 1.465

Ngày 28/4/2017, Hội đồng khoa học trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu công nghệ xử lý tái sử dụng một số loại lõi lọc của các máy lọc nước RO tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội” do Th.S Nguyễn Đức Mai – Khoa Khoa học cơ bản làm chủ nhiệm đề tài.

NCKHth.sNguyenDucMai1

Đề tài tập trung nghiên cứu công nghệ và thiết bị xử lý tái sử dụng các lõi lọc 1, 3, 4 của máy lọc nước uống trực tiếp RO tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội nhằm tiết kiệm chi phí định kỳ thay mới các lõi lọc đó và hạn chế chất thải rắn gây ô nhiễm môi trường.

NCKHth.sNguyenDucMai

Th.S Nguyễn Đức Mai – chủ nhiệm đề tài

Thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Nguyễn Đức Mai đã trình bày những nét chính là kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa chủ yếu về thực tiễn. Kết quả nghiên cứu là xác lập được hóa chất, công nghệ và thiết bị xử lý tái sử dụng lõi lọc 1, 3, 4 đảm bảo chất lượng, hiệu quả quy mô tại phòng thí nghiệm.

NCKHth.sNguyenDucMai2

Th.S Lưu Văn Thiêm-Trưởng Khoa Khoa học cơ bản  nhận xét đề tài

NCKHth.sNguyenDucMai4

Ảnh Th.S Nguyễn Văn Đức-Trưởng Khoa Kinh Tế nhận xét đề tài

NCKHth.sNguyenDucMai3

Th.S Nguyễn Đức Tân -Phó Trưởng Khoa Công nghệ Sợi, Dệt nhận xét đề tài

NCKHth.sNguyenDucMai6

TS. Hoàng Xuân Hiệp-Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học nhà trường nhận xét đề tài

Sau phần trình bày các kết quả nghiên cứu và những đề xuất, tác giả và nhóm nghiên cứu đã tập trung tiếp nhận những góp ý, đánh giá, nhận xét của các thành viên trong Hội đồng khoa học nhà trường. Với những góp ý từ quy trình xử lý lõi lọc, phương pháp xử lý  lõi lọc, phương thức sử dụng thiết bị làm sạch do nhóm nghiên cứu chế tạo đến các nội dung về hiệu quả khoa học, hiệu quả kinh tế của đề tài đã được các thành viên của hội đồng khoa học phản biện, nhận xét hết sức thuyết phục giúp nhóm nghiên cứu hoàn thiện đề tài.

Đề tài được Hội đồng khoa học nhất trí thông qua và sẽ được áp dụng vào việc tái sử dụng một số loại lõi lọc của các máy lọc nước RO tại nhà trường và áp dụng vào việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu của sinh viên.

HL

Liên kết website