Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của Trung tâm Thực hành may

Ngày đăng: 03:53 - 24/04/2019 Lượt xem: 1.338
Ngày 19/4/2019, Hội đồng khoa học trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: Giải pháp nâng cao hiệu quả tự học học phần Kĩ thuật May của sinh viên ngành Công nghệ May đáp ứng yêu cầu gắn đào tạo với thực tế sản xuất hàng xuất khẩu” do ThS. Dương Thị Hồng Lượng, Tổ trưởng Tổ may 1 Trung tâm Thực hành may làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu gồm có: ThS.NCS.Nguyễn Thu Phượng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng; ThS.Dương Thị Hoàn-Phó trưởng khoa Công nghệ May, Phản biện 1; ThS.Nguyễn Thị Thanh Huệ-Trưởng khoa Thời trang, Phản biện 2 và các ủy viên: ThS.Kiều Thị Lan Anh-Phó trưởng khoa Công nghệ May, ThS.Ngô Thị Xuân Thủy-Phó giám đốc Trung tâm Thực hành may, ThS.Dương Thị Tâm-Trưởng bộ môn, trung tâm Thực hành May, ThS.Chu Thị Mai Hương-Phó trưởng khoa Công nghệ May, Thư ký Hội đồng; đại diện lãnh đạo Trung tâm Thực hành May và đầy đủ các thành viên nhóm đề tài.


 

Toàn cảnh nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học
 
Sau hơn một năm nghiên cứu nghiêm túc và miệt mài, ThS. Dương Thị Hồng Lượng cùng các cộng sự đã hoàn thiện đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả tự học học phần Kĩ thuật May của sinh viên ngành Công nghệ May đáp ứng yêu cầu gắn đào tạo với thực tế sản xuất hàng xuất khẩu. Thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Dương Thị Hồng Lượng trình bày đã trình bày tóm tắt nội dung đề tài và đưa ra các bộ sản phẩm của đề tài.
 

Ths. Dương Thị Hồng Lượng tóm tắt nội dung nghiên cứu của đề tài

 
Tại buổi nghiệm thu tác giả và nhóm nghiên cứu đã được nghe nhiều ý kiến góp ý , nhận xét từ các thành viên trong Hội đồng để làm sáng tỏ tiêu chuẩn đối với hàng xuất khẩu, hệ thống phương pháp tự học, giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả tự học của sinh viên. Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về giá trị thực tiễn giảng dạy và hướng dẫn sinh viên trong việc tự học các kiến thức trong học phần kĩ thuật may theo tiêu chuẩn hàng xuất khẩu. Báo cáo đề tài đã đề xuất được các phương pháp tự học hiệu quả cho sinh viên. Đồng thời đặt ra nhiệm vụ đối với đội ngũ giảng viên khoa Công nghệ may, Trung tâm Thực hành may trong việc sưu tầm, thiết kế tài liệu chuẩn phục vụ nội dung tự học của sinh viên và giảng dạy của giảng viên. Mục đích nhằm đảm bảo chuẩn đầu ra đối với học phần Kĩ thuật may nói riêng và chuẩn đầu ra của Nhà trường đối với sinh viên ngành Công nghệ may nói chung.
Với kết quả trên, đề tài được đánh giá đạt loại Khá

Một số hình ảnh tại Hội đồng:

 

Đ/c Nguyễn Thu Phượng, Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
 

Các thành viên Hội đồng đóng góp, nhận xét cho đề tài

Các thành viên Hội đồng đóng góp, nhận xét cho đề tài
Phòng Đào tạo

Liên kết website