Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá bài thực hành may sản phẩm áo sơ mi nam tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội”

Ngày đăng: 10:06 - 11/04/2018 Lượt xem: 1.422
Ngày 9/4/2018, Hội đồng khoa học trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá bài thực hành may sản phẩm áo sơ mi nam tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội” do Th.S Dương Thị Hồng Hạnh - Phó Giám đốc Trung tâm Thực hành may làm chủ nhiệm đề tài.
 
Hội đồng nghiệm thu gồm có: Th.S Nguyễn Thu Phượng - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng; Th.S Nguyễn Thu Phương – Chuyên viên TTĐBCL, Phản biện 1; Th.S Đặng Thị Thúy Hồng - Phó GĐ TTTHM, Phản biện 2; Các ủy viên Hội đồng: Th.S Ngô Thị Xuân Thủy - Phó Trưởng khoa CNM, Th.S Dương Thị Tâm - Trưởng bộ môn TTTHM, Th.S Phạm Thị Hương - Phó Trưởng bộ môn; Th.S Trần Thị Hồng Hạnh - Chuyên viên phòng Đào tạo, Thư ký Hội đồng.
 
 
Th.S Dương Thị Hồng Hạnh trình bày tóm tắt các nội dung nghiên cứu

Thay mặt nhóm nghiên cứu Th.S Dương Thị Hồng Hạnh đã trình bày tóm tắt nội dung nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận về xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, đặc biệt nghiên cứu cơ sở lý luận về Rubric; Phân tích thực trạng bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm áo sơ mi nam đang thực hiện tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội; Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá bài thực hành áo sơ mi nam tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội; Thực nghiệm bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm áo sơ mi nam tại lớp Cao đẳng may - K13 và lớp Đại học may -K1. Sản phẩm của đề tài là: Bộ tiêu chí đánh giá các chi tiết áo sơ mi nam; Bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm áo sơ mi nam, đảm bảo tính khoa học, logic, đầy đủ các tiêu chí, dễ thực hiện. Qua đó, giúp cho giảng viên đánh giá, sinh viên tự đánh giá năng lực thực hiện học phần phần Kỹ thuật may 1 một cách chính xác, công bằng, khách quan.
 


Th.S Đặng Thị Thúy Hồng - Phó GĐ TTTHM, Phản biện 2


 

Th.S Nguyễn Thu Phượng - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng kết luận buổi nghiệm thu
 
Tại buổi nghiệm thu, tác giả và nhóm nghiên cứu đã được nghe rất nhiều các ý kiến đóng góp, nhận xét của các thành viên trong Hội đồng khoa học nhà trường. Với những đóng góp bổ ích và sát thực với đề tài, nhóm nghiên cứu sẽ có cơ sở để bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện đề tài.
Sau khi đánh giá và chấm điểm, Hội đồng khoa học nhất trí thông qua đề tài cấp trường “Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá bài thực hành may sản phẩm áo sơ mi nam tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội” do Th.S Dương Thị Hồng Hạnh làm chủ nhiệm.

Kết quả đánh giá của Hội đồng khoa học: đề tài đạt loại Khá.

Kết quả nghiên cứu của đề tài là căn cứ để áp dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá bài thực hành may sản phẩm áo sơ mi nam vào học phần Kỹ thuật may 1 giảng dạy cho sinh viên Đại học may tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.
HL

Liên kết website