Quyết định về việc bổ sung thành viên hội đồng trường
11/10/2022
195 lượt xem

Tập đoàn Dệt May Việt Nam ban hành Quyết định về việc bổ sung thành viên hội đồng trường - trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Chi tiết
Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
07/08/2020
211 lượt xem

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động"

Chi tiết
Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường
06/08/2020
190 lượt xem

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường - trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Chi tiết
Quyết định công nhận hội đồng trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
18/07/2020
166 lượt xem

Tập đoàn Dệt May Việt Nam - Quyết điịnh về việc công nhân hội đồng trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Chi tiết

Liên kết website