Chương trình giáo dục đại học ngành công nghệ may
06/12/2022
222 lượt xem

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội ban hành "Chương trình giáo dục đại học ngành công nghệ may"

Chi tiết
Đào tạo đại học Kế toán
20/04/2021
397 lượt xem

Đào tạo cử nhân kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu; khả năng sáng tạo, tư duy phản biện và được công nhận bởi xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

Chi tiết
Đào tạo đại học Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
18/04/2018
1.483 lượt xem

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghiệp nói chung và ngành dệt may nói riêng theo hướng nghề nghiệp ứng dụng, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo tại các doanh nghiệp trong nước và quốc tế

Chi tiết
Đào tạo đại học Marketing Thời trang
18/04/2018
2.112 lượt xem

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghiệp nói chung và ngành dệt may nói riêng theo hướng nghề nghiệp ứng dụng, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo tại các doanh nghiệp trong nước và quốc tế

Chi tiết
Đào tạo đại học ngành Công nghệ may
30/12/2017
3.513 lượt xem

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghiệp nói chung và ngành dệt may nói riêng theo hướng nghề nghiệp ứng dụng, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo tại các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Chi tiết
Đào tạo đại học ngành Công nghệ Sợi, dệt
30/12/2017
1.832 lượt xem

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghiệp nói chung và ngành dệt may nói riêng theo hướng nghề nghiệp ứng dụng, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo tại các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Chi tiết
Đào tạo đại học ngành Quản lý công nghiệp
30/12/2017
2.090 lượt xem

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghiệp nói chung và ngành dệt may nói riêng theo hướng nghề nghiệp ứng dụng, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo tại các doanh nghiệp trong nước và quốc tế

Chi tiết
Đào tạo đại học ngành Thiết kế thời trang
05/08/2022
1.662 lượt xem

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghiệp nói chung và ngành dệt may nói riêng theo hướng nghề nghiệp ứng dụng, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo tại các doanh nghiệp trong nước và quốc tế

Chi tiết
Đào tạo đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí
30/12/2017
1.186 lượt xem

Đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề cho nền kinh tế, có đạo đức, có sức khoẻ, có kiến thức chuyên môn vững vàng, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp chuyên sâu, có tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động, có khả năng thích ứng với môi trường hội nhập quốc tế

Chi tiết

Liên kết website