Quy định mở ngành đào tạo trình độ đại học
06/05/2022
357 lượt xem

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May ban hành - Quy định mở ngành đào tạo trình độ đại học

Chi tiết
Quy định xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo
20/12/2021
246 lượt xem

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội ban hành - Quy định xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo

Chi tiết
Quy định đào tạo trình độ đại học năm 2021
05/09/2021
1.357 lượt xem

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội ban hành Quy định đào tạo trình độ đại học

Chi tiết
Danh mục biểu mẫu quy định đào tạo trình độ đại học năm 2021
05/09/2021
994 lượt xem

Danh mục biểu mẫu đào tạo trình độ đại học năm 2021

Chi tiết
Phụ lục quy định đào tạo trình độ đại học năm 2021
05/09/2021
891 lượt xem

Phụ lục quy định đào tạo trình độ đại học

Chi tiết

Liên kết website