Trang chủ

BỘ MÔN CHUẨN BỊ SẢN XUẤT HỌP RÚT KINH NGHIỆM CÁC HỌC PHẦN HỌC CỦA KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024

Ngày đăng: 10:19 - 12/03/2024 Lượt xem: 51

Sau khi kết thúc học kỳ I năm học 2023-2024 và hoàn thiện về công tác liên quan đến đánh giá kết quả học tập cho sinh viên, bộ môn Chuẩn bị sản xuất đã triển khai buổi họp rút kinh nghiệm các học phần/ môn học trong học kỳ vừa qua; đồng thời có những định hướng về hoạt động dạy và học của bộ môn khi bắt đầu một học kỳ mới.

Đồng chí Trịnh Thị Thanh Hương phối hợp với các đồng chí quản lý điều hành buổi họp chuyên môn diễn ra tại văn phòng bộ môn Chuẩn bị sản xuất; cùng sự có mặt đông đủ các thành viên là giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy các học phần/ môn học.

Toàn cảnh buổi họp tại văn phòng bộ môn CBSX C4-506

1/ Báo cáo và phân loại kết quả học tập của sinh viên thông qua các đầu điểm quá trình, điểm thi và điểm tổng kết. Đánh giá một cách khách quan theo kết quả được tổng hợp từng lớp, khóa và học phần cho thấy tỷ lệ sinh viên đạt khá giỏi đã tăng so với học kỳ trước nhưng bên cạnh đó số sinh viên chiếm tỷ lệ trung bình – trung bình yếu vẫn còn. Việc tổng hợp kết quả theo số liệu là cơ sở đối sánh kết quả dạy và học trong công tác đạo tạo của bộ môn qua từng thời kỳ.
(Số liệu cụ thể được tổng hợp trong từng báo cáo RKN cá nhân)

2/ Tổng hợp các ưu điểm và hạn chế trong học kỳ vừa qua trong quá trình dạy và học trước cuộc họp nhằm tiếp tục phát huy những điểm mạnh; bên cạnh đó nhìn nhận hạn chế còn tồn đọng và có biện phát khắc phục tốt nhất về phương pháp giảng dạy, định hướng khối lượng kiến thức phù hợp với năng lực sinh viên nhưng vẫn đáp ứng chuẩn đầu ra cho từng học phần. (Các ý kiến đã được tổng hợp vào biên bản họp chuyên môn)

3/ Định hướng kế hoạch dạy và học, các công tác khác của bộ môn để có sự chuẩn bị tốt nhất cho học kỳ mới. Sau khi nội dung rút kinh nghiệm học phần hoàn thiện, đồng chí Nguyễn Thị Hường – phó trưởng khoa Công nghệ may đã tổng hợp từ những ý kiến trước đó và có định hướng chung về chuyên môn, thống nhất tư tưởng, tham luận cùng các giảng viên đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Bên cạnh đó đồng chí vẫn nhấn mạnh việc đào tạo phải gắn liền với thực tiễn, phát huy tốt nhất tiềm lực của người học vốn có.

Tăng cường mở rộng kiến thức chuyên môn giúp sinh viên có kiến thức vững vàng khẳng định chất lượng đào tạo của khoa nói chung.

Cuối buổi họp, đồng chí Nguyễn Thị Hường thay mặt phía khoa gửi lời chúc tập thể bộ môn Chuẩn bị sản xuất sẽ có một năm thi đua với nhiều thành tích tốt.
 

Nguyễn Thị Ánh – khoa Công nghệ may


© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 31 Tổng truy cập: 19.096.847