Trang chủ

HỘI ĐỒNG KHOA CÔNG NGHỆ MAY TỔ CHỨC XÉT TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY KHÓA 3

Ngày đăng: 10:23 - 11/08/2022 Lượt xem: 330
Ngày 04/08/2022, Khoa Công nghệ may, Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đã tổ chức buổi họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên đại học ngành Công nghệ may khóa K3 .

Thành phần Hội đồng gồm có: ThS. Ngô Thị Thanh Mai – Trưởng khoa Công nghệ may – Chủ tịch, ThS. Kiều Thị Lan Anh – Phó Trưởng khoa Công nghệ may – Phó Chủ tịch; ThS. Dương Thị Hoàn – Phó Trưởng khoa Công nghệ may - Ủy viên, ThS. Chu Thị Mai Hương – Phó Trưởng khoa Công nghệ may - Ủy viên, TS. Nguyễn Thị Hường – Phó Trưởng khoa Công nghệ may, đ/c Tô Thị Hương Giang – Cố vấn học tập DHM-K3, đ/c Lê Thị Thanh Phương – Thư ký.
Tại cuộc họp, đ/c Lê Thị Thanh Phương đã báo cáo kết quả học tập, kết quả rèn luyện, tình hình nợ học phần, nợ chứng chỉ tiếng anh tăng cường B1 của sinh viên đại học ngành Công nghệ may khóa K3 trước Hội đồng.

Trên cơ sở đó, các thành viên Hội đồng đã thảo luận đánh giá xét tốt nghiệp cho 759 sinh viên ngành Công nghệ may khóa K3.

Sau thời gian thảo luận, Hội đồng nhất trí kết quả:

Số lượng sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp : 675 sinh viên; trong đó có 2 sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi, 235 sinh viên tốt nghiệp loại Khá, 430 sinh viên tốt nghiệp loại Trung bình Khá, 7 sinh viên tốt nghiệp loại Trung bình.

Số lượng Sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp:  84 sinh viên.
Trao học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021-2022 cho 38 sinh viên DHM-K3, trong đó có 2 học bổng giỏi cho sinh viên Đỗ Quang Linh, lớp DHM7- K3 và sinh viên Phạm Thị Hiền, lớp DHM10-K3.

Năm học 2021-2022, DHM-K3 có 06 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Giỏi và 396 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Tiên Tiến.

Kết quả xét tốt nghiệp DHM-K3
Hội đồng khoa thống nhất dựa theo kết quả trên nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để chuyển hồ sơ xét tốt nghiệp lên Hội đồng trường.
 
BBT website khoa CNM
Lê Thị Thanh Phương
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 35 Tổng truy cập: 18.142.252