Trang chủ

KHOA CÔNG NGHỆ MAY TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT & TUYỂN CHỌN ĐỀ TÀI KH&CN TH.S BÙI THỊ OÁNH

Ngày đăng: 04:15 - 17/12/2021 Lượt xem: 114
Vào ngày 13 tháng 12 năm 2021 vừa qua, Khoa Công nghệ may đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt và tuyển chọn đề tài NCKH Th.S Bùi Thị Oánh: “Nghiên cứu xây dựng ngân hàng video hướng dẫn thao tác thiết kế, nhảy mẫu, giác sơ đồ trên phần mềm Gerber V”. Cuộc họp diễn ra thông qua ứng dụng trực tuyến Zoom.

Buổi họp được tổ chức nhằm mục đích xem xét ý tưởng nghiên cứu của nhóm đề tài, góp ý và tư vấn cho nội dung các thuyết minh của đề tài như mục tiêu, phương pháp và đề cương nghiên cứu, dự kiến các sản phẩm và đề xuất kinh phí triển khai đề tài. Thông qua đó, Hội đồng tuyển chọn sẽ quyết định về việc đề nghị Hội đồng cấp trường tổ chức xét duyệt cho tác giả tiếp tục thực hiện đề tài.

Tham dự Hội đồng có Th.S Ngô Thị Thanh Mai – Trưởng khoa Công nghệ may – Chủ tịch Hội đồng; Th.S Dương Thị Hoàn – Phó Trưởng khoa Công nghệ may – Phản biện 1; TS. Nguyễn Thị Hường – Phó Trưởng khoa Công nghệ may – Phản biện 2; Th.S Chu Thị Mai Hương – Phó Trưởng khoa Công nghệ may – Ủy viên; Th.S Phạm Thị Kim Tuyến – Thư ký Hội đồng; cùng nhóm tác giả đề tài.

Hội đồng xét duyệt và tuyển chọn đề tài NCKH Th.S Bùi Thị Oánh
  Sau quá trình tìm hiểu về các nghiên cứu trong và ngoài nước, Th.S Bùi Thị Oánh nhận thấy: các công trình nghiên cứu mới chỉ đưa ra được khái quát về cách thức xây dựng video, thao tác hướng dẫn, quy trình thiết kế, nhảy mẫu, giác sở đồ trên phần mềm Gerber V8,  mà chưa đưa ra được ngân hàng video hướng dẫn thao tác lệnh thiết kế, nhảy mẫu, giác sơ đồ trên phần mềm Gerber V9. Do đó, việc xây dựng ngân hàng video hướng dẫn thao tác lệnh trên phần mềm Gerber V9 là một yêu cầu thiết yếu, giúp cho sinh viên tự học hiệu quả, đáp ứng mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình cũng như đáp ứng vị trí việc làm sau khi ra trường. Chính vì sự cần thiết trên mà tác giả đề xuất đề tài “Nghiên cứu xây dựng ngân hàng video hướng dẫn thao tác thiết kế, nhảy mẫu, giác sơ đồ trên phần mềm Gerber V9” nhằm giúp sinh viên tự học đạt hiệu quả cao, đáp ứng mục tiêu chương trình và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Sau phần trình bày của chủ nhiệm đề tài, các thành viên Hội đồng đã có những ý kiến nhận xét, trao đổi và đóng góp cho thuyết minh để giúp nhóm nghiên cứu xác định được chính xác hướng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và mục tiêu mà đề tài cần đạt được. Hội đồng đã đánh giá thuyết minh đề tài được xây dựng khá chi tiết, có tính khoa học và tính thực tiễn cao, nêu được khái quát về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài, luận giải rõ ràng về tính cấp thiết phải thực hiện đề tài.  100% thành viên Hội đồng thống nhất đồng ý thông qua và đề nghị Hội đồng cấp Trường tổ chức xét duyệt, tuyển chọn đề tài, để nhóm đề tài tiếp tục thực hiện đề tài.

BBT website khoa CNM
Lê Thị Thanh Phương
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 26 Tổng truy cập: 8.421.096