Trang chủ

KHOA CÔNG NGHỆ MAY TỔ CHỨC HỌP NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày đăng: 03:31 - 27/02/2024 Lượt xem: 36

Hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của Khoa công nghệ may đã đi vào nề nếp, các giảng viên trong khoa đã nhận thức rõ ràng về nhiệm vụ NCKH. Các công trình nghiên cứu được tăng lên mỗi năm, đồng thời chất lượng ngày càng được khẳng định. Năm 2023, ngoài các bài báo được đăng trên các tạp chí có uy tín thì đề tài NCKH cấp trường cũng được tăng lên cả về số lượng và chất lượng; nội dung các đề tài đều có giá trị phục vụ thiết thực cho công tác Đào tạo của Nhà trường; kết quả các đề tài đều được Hội đồng nghiệm thu thông qua.

Vào hồi 13h30 ngày 22/2/2024, Hội đồng khoa học cấp khoa tổ chức nghiệm thu, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của giảng viên năm học 2022-2023: Nghiên cứu qui trình phát triển mẫu và xử lý hoàn tất sản phẩm denim”. chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Thị Thư. Cuộc họp nghiệm thu cấp khoa được thực hiện tại phòng họp 306 – C1

Hội đồng nghiệm thu cấp khoa bao gồm 7 thành viên, trong đó ThS. Ngô Thị Thanh Mai - Trưởng khoa CNM - Chủ tịch Hội đồng, ThS. Đỗ Xuân Tùng - Trưởng bộ môn Thiết kế - Phản biện 1, TS. Nguyễn Thị Hường - Phó Trưởng khoa CNM - Phản biện 2, ThS. Nguyễn Phương Linh - Ủy viên, ThS. Ngô Ngọc Hải -Trưởng bộ môn Tin ứng dụng - Ủy viên, ThS. Phạm Thị Kim Tuyến - Ủy viên, ThS. Phạm Thị Lụa - Thư ký.

 

Ảnh 1. Toàn cảnh nghiệm thu đề tài cấp khoa  

 Mục tiêu của đề tài là giới thiệu về phát triển mẫu và xử lý hoàn tất sản phẩm denim trong sản xuất may công nghiệp, xây dựng qui trình phát triển mẫu và xử lý hoàn tất sản phẩm denim. Ứng dụng phát triển mẫu proto và hoàn tất sản phẩm quần Jean nữ lứa tuổi 18 – 25 và đánh giá sản phẩm.

  Ảnh 2. ThS.Vũ Thị Thư chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng

Đề tài có kết cấu 3 chương: Chương 1. Tổng quan về phát triển mẫu và xử lý hoàn tất sản phẩm denim trong sản xuất may công nghiệp; Chương 2. Xây dựng qui trình phát triển mẫu và xử lý hoàn tất sản phẩm denim; Chương 3. Ứng dụng qui trình phát triển mẫu và xử lý hoàn tất sản phẩm quần Jean nữ lứa tuổi 18 – 25

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Vũ Thị Thư đại diện nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt quá trình thực hiện và các kết quả đạt được của đề tài. Ngoài các báo cáo khoa học đã đạt được, kết quả nổi bật cho thấy đây là một đề tài có tính ứng dụng cao.

 Đề tài được các thành viên Hội đồng nghiệm thu nhận xét đánh giá khách quan, ghi nhận sự nỗ lực của nhóm thành viên trong nghiên cứu và phân tích những kết quả đạt được đề tài, đồng thời đóng góp các ý kiến cần tiếp tục bổ sung một số nội dung chưa phù hợp với thực tiễn giúp Ban chủ nhiệm hoàn thiện đề tài.

Ảnh 3. Nhóm nghiên cứu đề tài tiếp thu ý kiến từ Hội đồng phản biện

Hội đồng đánh giá cao ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. Kết quả nghiên cứu của đề tài giúp giảng viên và sinh viên hiểu sâu hơn về vải Denim, tự nghiên cứu và thiết kế cho cá nhân những bộ trang phục chuẩn phom từ vải Denim.
 
Hội đồng nhất trí các nội dung đề tài và đề nghị Hội đồng khoa học cấp trường tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH của ThS. Vũ Thị Thư.

BBT website khoa CNM

 Bùi Thị Nhung

 


© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 66 Tổng truy cập: 18.591.071