Trang chủ

PHIÊN LÀM VIỆC THỨ BA HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN CẤP KHOA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023

Ngày đăng: 09:03 - 08/12/2022 Lượt xem: 278
Ngày 01/12, trên nền tảng zoom online, khoa Công nghệ may, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đã tổ chức họp tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên sinh viên năm học 2022- 2023.

Tham dự Hội đồng tuyển chọn cấp khoa đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường, phiên làm việc thứ 3 có sự hiện diện của: ThS. Ngô Thị Thanh Mai – Trưởng khoa Công nghệ may, Chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Thị Hường – Phó Trưởng khoa Công nghệ may, Phản biện 1; ThS. Chu Thị Mai Hương – Phó Trưởng khoa Công nghệ may, Phản biện 2; ThS. Đỗ Xuân Tùng – Trưởng bộ môn Thiết kế, Ủy viên; ThS. Phạm Thị Kim Tuyến – Thư ký Hội đồng; cùng nhóm nghiên cứu đề tài và 2 giảng viên hướng dẫn.

Tại phiên làm việc thứ 3, Hội đồng khoa học khoa Công nghệ may nghe 2 nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo.
Thuyết minh đề tài NCKH 1: “Nghiên cứu xây dựng bộ video hướng dẫn thao tác giác sơ đồ cho một số loại vải trên phần mềm Gerber V9 cho mã hàng sơ mi 73645T”, trưởng nhóm nghiên cứu: Nguyễn Thị Thơm, DHM14-K4; GVHD: ThS. Dương Thị Hoàn;

Ảnh 1. Sinh viên Nguyễn Thị Thơm trình bày báo cáo TM đề tài NCKH
Thuyết minh đề tài NCKH 2: “Nghiên cứu may mẫu trên phần mềm Clo 3D cho sản phẩm quần sooc thể thao nam và đánh giá hiệu quả”, Hoàng Thị Trang, DHM12-K4, GVHD: ThS. Phạm Thị Lụa;

Ảnh 2. Sinh viên Hoàng Thị Trang trình bày báo cáo TM đề tài NCKH
Hội đồng xét duyệt đã có ý kiến phản biện, nhận xét đánh giá cho từng đề tài nghiên cứu khoa học tham gia. Bên cạnh những mặt mạnh của mỗi đề tài  (tính thời sự, những tìm tòi mới mẻ, phương pháp phù hợp, hiện đại,  sự tự tin trong trình bày..), Hội đồng xét duyệt đã chỉ ra những vấn đề cần lưu ý để hoàn thiện trong mỗi đề tài NCKH mà sinh viên thực hiện như việc sử dụng số liệu phải đảm bảo tính khoa học về sự chính xác, phù hợp thời gian, thời điểm nghiên cứu, trích dẫn nguồn tư liệu sử dụng...

Sau 3 phiên làm việc tích cực, Hội đồng khoa học khoa Công nghệ may xét duyệt đã tuyển chọn được 10 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường năm học 2022-2023. Những góp ý của Hội đồng đối với các đề tài này là định hướng quan trọng để các nhóm sinh viên thực hiện tự hoàn thiện đề tài.

Hy vọng sinh viên ngành Công nghệ may nói riêng, sinh viên trường Đại học Công nghiệp Dệt May nói chung tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê đối với nghiên cứu khoa học. Chinh phục đỉnh cao trong NCKH là một quá trình, quá trình đó sẽ giúp mỗi sinh viên bổ sung thêm kiến thức, học hỏi được nhiều điều, đúc rút ra những kinh nghiệm cho bản thân và thành công sẽ đến.

BBT website khoa CNM
Lê Thị Thanh Phương
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 50 Tổng truy cập: 19.328.052