Đào tạo đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Ngày đăng: 11:58 - 30/12/2017 Lượt xem: 806
1, Mục tiêu
 • Thiết kế đượcqui trình công nghệ gia công chế tạo một số chi tiết máy điển hình;
 • Thiết kế được một số đồ gá gia công cơ khí điển hình cho các máy gia công cơ khí như: máy tiện, máy phay, máy bào;
 • Vận hành được các thiết bị gia công cơ khí để chế tạo các chi tiết điển hình;
 • Vận dụng sáng tạo được các phần mềm CAD/CAM để hỗ trợ quá trình thiết kế gia công cơ khí;
 • Lập trình, gia công được một số chi tiết trên máy CNC;
 • Kiểm tra, đánh giá được chất lượng sản phẩm gia công cơ khí;
 • Quản lý được công tác bảo dưỡng, duy tu máy công cụ, máy CNC
 • Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin được quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ban hành 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Sử dụng được các ứng dụng văn phòng để soạn thảo các văn bản, sử dụng được các phần mềm chuyên ngành để giải quyết các công việc chuyên môn.
 • Đạt chuẩn đầu ra bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đọc và dịch được các văn bản kỹ thuật, viết báo cáo và trao đổi các vấn đề kỹ thuật, chất lượng, bằng tiếng anh trong lĩnh vực cơ khí.

2, Vị trí việc làm
 • Kỹ thuật viên thiết kế công nghệ gia công cơ khí; lập trình gia công trên máy CNC;
 • Kỹ sư thiết kế chế tạo máy, tư vấn công nghệ cho các doanh nghiệp cơ khí.
 • Kỹ thuật viên vận hành máy tiện, phay, hàn để gia công vật liệu.
 • Kỹ thuật viên tham gia lắp đặt các thiết bị máy móc cơ khí cho các nhà máy, công trình;
 • Kỹ thuật viên tham gia khai thác hệ thống sản xuất công nghiệp;
 • Cán bộ phụ trách kỹ thuật của các cơ sở sản xuất hoặc văn phòng đại diện của các hãng sản xuất thiết bị cơ khí;
 • Có thể đảm nhiệm vị trí:
  • Giám đốc sản xuất trong nhà máy cơ khí;
  • Trưởng phòng quản lý chất lượng, trưởng phòng kỹ thuật tại các cưo sở sản xuất cơ khí lớn.

Liên kết website