Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới

Ngày đăng: 03:11 - 18/12/2017 Lượt xem: 444
Thưc hiện Nghị Quyết của Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2015-2020 về việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và công tác phát triển đảng viên. Được sự đồng ý của Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam, ngày 7/5/2016, Đảng bộ trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2016.

 
Đến dự có đồng chí Nguyễn Thu Phượng – Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên huấn Đảng ủy, Trưởng Khoa Thời trang; các đồng chí là bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhà trường cùng 11 đảng viên dự bị là học viên Lớp học.

 
Đ/c Nguyễn Thu Phượng – Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên huấn Đảng ủy phát biểu
 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thu Phượng – Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên huấn Đảng ủy, Trưởng Khoa Thời trang đã đặc biệt nhấn mạnh, phát triển Đảng là nội dung quan trọng, được Đảng ủy Nhà trường đặc biệt quan tâm. Hằng năm, Đảng ủy Nhà trường tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới, nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới nắm những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên. Đồng chí đề nghị các học viên chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế của lớp học và trên cơ sở các nội dung được hướng dẫn tại khóa học, mỗi đảng viên mới sẽ xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Tại lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, các học viên sẽ được quán triệt các chuyên đề:
 
– Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở;
 
– Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;
 
– Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN;
 
– Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế  – xã hội;
 
– Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế;
 
– Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta;
 
– Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và dân tộc ta;
 
– Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và  kỹ thuật, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội;
 
– Tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại;
 
– Viết bài thu hoạch tại lớp học.
 
Lớp bồi dưỡng sẽ được tổ chức trong 03 ngày 7-8 và ngày 14/5/2016, các học viên đáp ứng tốt các yêu cầu về quy chế và nội dung học tập sẽ được Đảng uỷ nhà trường cấp Giấy Chứng nhận hoàn thành khoá học lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.
 

Liên kết website