Lễ công bố Quyết định Bí thư Đảng ủy

Ngày đăng: 03:27 - 18/12/2017 Lượt xem: 965
Lễ công bố Quyết định bổ sung Ủy viên Ban thường vụ và Bí thư Đảng ủy Đảng bộ trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang Hà Nội
 
Để tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, ngày 16/9/2014, Đảng ủy trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định của Đảng ủy Tập đoàn Dệt may Việt Nam chỉ định bổ sung Ủy viên Ban thường vụ và Bí thư Đảng ủy Đảng bộ trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang Hà Nội.
 
Ông Lê Nho Thướng – Ủy viên thường vụ Đảng ủy,Trưởng ban tổ chức Đảng ủy đọc quyết định
 
Theo đó TS Hoàng Xuân Hiệp – UV. BCH Đảng bộ Tập đoàn Dệt may Việt Nam, ĐUV, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang Hà Nội được chỉ định là Ủy viên Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang Hà Nội từ ngày 09/9/2014.
 
Tới dự buổi lễ, có ông Phạm Duy Hạnh – Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó TGĐ Tập đoàn Dệt may Việt Nam; ông Nguyễn Khánh Sơn – Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Giám đốc điều hành Tập đoàn; ông Lê Nho Thướng – Ủy viên thường vụ Đảng ủy,Trưởng ban tổ chức Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý NNL Tập đoàn.
 
Về phía trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang Hà Nội có TS. Hoàng Xuân Hiệp – Đảng ủy viên, Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong BGH, Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ
 
Ông Phạm Duy Hạnh – Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó TGĐ Tập đoàn
 
Dệt may Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
 
Tại buổi lễ, ông Phạm Duy Hạnh – Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó TGĐ Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã trao Quyết định bổ sung Ủy viên Ban thường vụ và Bí thư Đảng ủy Đảng bộ trường cho TS. Hoàng Xuân Hiệp và giao nhiệm vụ cho đồng chí tân Bí thư Đảng ủy nhà trường: tiếp tục củng cố tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kết hợp với sự chỉ đạo của Tập đoàn để đưa ra những quyết sách phù hợp khi Tập đoàn tiến hành cổ phần hóa.
 
TS Hoàng Xuân Hiệp – UV. BCH Đảng bộ Tập đoàn Dệt may Việt Nam, ĐUV
 
Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang Hà Nội
 
Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS. Hoàng Xuân Hiệp đã bày tỏ lời cảm ơn đến lãnh đạo Tập đoàn Dệt may Việt Nam và chỉ rõ một số nhiệm trọng tâm trong giai đoạn tới cần thực hiện đó là: hiệu chỉnh chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015 – 2020 cho phù hợp với tình hình mới; chuyển đổ itừ mô hình đào tạonguồn nhân lực cho phương thức sản xuất CMT sang mô hình đào tạo nguồn nhân lực cho phương thức sản xuất ODM, FOB; xây dựng chiến lược nguồn nhân lựccủa nhà trường trong đó chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu phát triển củanhà trường giai đoạn 2015 – 2020.

Liên kết website