Hoạt động nhà trường khác

Ngày đăng: 08:16 - 12/09/2019 Lượt xem: 121

Các album ảnh khác

Hoạt động tuyển sinh

17 ảnh

25 lượt xem

Hoạt động tuyển sinh
Hình ảnh Hợp tác quốc tế

60 ảnh

65 lượt xem

Hình ảnh Hợp tác quốc tế
Quang cảnh trường

8 ảnh

451 lượt xem

Quang cảnh trường
Hoạt động đào tạo

32 ảnh

100 lượt xem

Hoạt động đào tạo
Ngày hội việc làm năm  HTU

41 ảnh

219 lượt xem

Ngày hội việc làm năm HTU
Hoạt động công đoàn trường

85 ảnh

258 lượt xem

Hoạt động công đoàn trường
Đào tạo tinh thần IYF

24 ảnh

670 lượt xem

Đào tạo tinh thần IYF
Hoạt động Đoàn thanh niên

71 ảnh

486 lượt xem

Hoạt động Đoàn thanh niên

Liên kết website