Ngày hội việc làm năm HTU

Ngày đăng: 09:58 - 17/05/2019 Lượt xem: 651

Các album ảnh khác

Hoạt động tuyển sinh

44 ảnh

471 lượt xem

Hoạt động tuyển sinh
Hình ảnh Hợp tác quốc tế

77 ảnh

1.053 lượt xem

Hình ảnh Hợp tác quốc tế
Hoạt động nhà trường khác

118 ảnh

725 lượt xem

Hoạt động nhà trường khác
Quang cảnh trường

6 ảnh

1.324 lượt xem

Quang cảnh trường
Hoạt động đào tạo

52 ảnh

647 lượt xem

Hoạt động đào tạo
Hoạt động công đoàn trường

85 ảnh

589 lượt xem

Hoạt động công đoàn trường
Đào tạo tinh thần IYF

24 ảnh

1.133 lượt xem

Đào tạo tinh thần IYF
Hoạt động Đoàn thanh niên

87 ảnh

881 lượt xem

Hoạt động Đoàn thanh niên

Liên kết website