Ngày hội việc làm năm HTU

Ngày đăng: 09:58 - 17/05/2019 Lượt xem: 273

Các album ảnh khác

Hoạt động tuyển sinh

28 ảnh

58 lượt xem

Hoạt động tuyển sinh
Hình ảnh Hợp tác quốc tế

77 ảnh

177 lượt xem

Hình ảnh Hợp tác quốc tế
Hoạt động nhà trường khác

49 ảnh

166 lượt xem

Hoạt động nhà trường khác
Quang cảnh trường

8 ảnh

519 lượt xem

Quang cảnh trường
Hoạt động đào tạo

32 ảnh

153 lượt xem

Hoạt động đào tạo
Hoạt động công đoàn trường

85 ảnh

291 lượt xem

Hoạt động công đoàn trường
Đào tạo tinh thần IYF

24 ảnh

709 lượt xem

Đào tạo tinh thần IYF
Hoạt động Đoàn thanh niên

87 ảnh

531 lượt xem

Hoạt động Đoàn thanh niên

Liên kết website