Thông báo thông tin đề án mở ngành

Ngày đăng: 11:18 - 06/10/2020 Lượt xem: 1.069
- Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương mở ngành kế toán Tải tại đây

- Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho đơn vị chủ trì xây dựng Đề án mở ngành đào tạo Kế toán - chuyên ngành Đại học Tải tại đây

- Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra các điều kiện thực tế mở ngành đào tạo Kế toán Tải tại đây

- Đề án đăng ký mở ngành đào tạo Tải tại đây

- Công văn về việc đề nghị mở ngành đào tạo Tải tại đây

- Quyết định về việc thành lập hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kế toán Tải tại đây

- Quyết định thành lập Tổ soạn thảo chương trình đào tạo ngành Kế toán trình độ đại học Tải tại đây

- Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kế toán Tải tại đây

- Biên bản thẩm định chương trình đào tạo Tải tại đây

 - Biên bản kiểm tra thực tế điều kiện về đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, thư viện  Tải tại đây

Các bài viết khác

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020
23/06/2020
0 lượt xem
Ngày hội việc làm HTU 2020
09/06/2020
1.674 lượt xem
Thông tin tuyển sinh năm 2020
02/06/2020
743 lượt xem
THÔNG TIN DU HỌC TRUNG QUỐC
13/12/2019
2.111 lượt xem
Điểm thi lại tốt nghiệp năm 2019
19/02/2019
1.305 lượt xem

Liên kết website