Thông tin tuyển sinh năm 2020

Ngày đăng: 09:43 - 02/06/2020 Lượt xem: 787

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC

     CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI

 


Số:………/TB-ĐHCNDMHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

 

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội là trường công lập, năm 2020 tuyển sinh các trình độ Đại học, liên thông Đại học chính quy, đại học vừa làm vừa học, Cao đẳng. Cụ thể như sau:

I.    ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

- Đại học, Cao đẳng hệ chính quy: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Đại học liên thông từ Cao đẳng, hệ chính quy: Thí sinh tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề ngành Công nghệ may/May thời trang hoặc ngành gần với các chương trình đào tạo đại học liên thông chính quy ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí và công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.

- Đại học vừa làm vừa học: Tốt nghiệp THPT; TCCN; Cao đẳng/Cao đẳng nghề; Đại học các ngành khác

     II. NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

1. Trình độ đại học

1.1. Các ngành tuyển sinh

TT

Ngành đào tạo

ngành

Tổ hợp môn

xét tuyển

Ghi chú

1

Công nghệ May

(Đào tạo các chuyên ngành: Thiết kế mẫu công nghiệp; Thiết kế công nghệ; Quản lý chất lượng; Quản lý sản xuất)

7540209

-A00: Toán, Vật lý, Hóa học

-A01:  Toán, Vật lý, Tiếng Anh

-D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

-B00: Toán, Hóa học, Sinh học

 

 

 

 

 

 

 

Đối với ngành Thiết kế thời trang, nhà trường tổ chức thi Năng khiếu vẽ NT1 (Vẽ Bố cục), Năng khiếu vẽ NT2 (Vẽ hình họa) và Vẽ mỹ thuật tại trường.

Nộp hồ sơ đăng ký dự thi trước 10/8/2020; ngày thi 23, 24/8/2020

2

Công nghệ Sợi, Dệt

(Đào tạo các chuyên ngành: Công nghệ Sợi; Công nghệ Dệt thoi; Công nghệ dệt kim)

7540202

3

Quản lý công nghiệp

(Đào tạo các chuyên ngành: Quản lý công nghiệp dệt may; Quản lý đơn hàng dệt may)

7510601

4

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

(Đào tạo các chuyên ngành: Quản lý và bảo trì thiết bị may; Công nghệ kỹ thuật cơ khí)

7510201

5

Marketing

(Đào tạo chuyên ngành Marketing thời trang)

7340115

6

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

(Đào tạo các chuyên ngành: Cơ điện tử trong thiết bị dệt, may; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử)

7510301

7

Thiết kế thời trang

(Đào tạo các chuyên ngành: Thiết kế hình ảnh;Thiết kế kỹ thuật)

7210404

-D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

-V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật

-V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật

-H00: Ngữ văn, Bố cục (vẽ năng khiếu NT1), vẽ Hình họa (vẽ năng khiếu NT2)

Lưu ý: Các thông tin chi tiết thí sinh xem trong Đề án tuyển sinh năm 2020 của Trường trên website: hict.edu.vn

1.2. Phương thức xét tuyển

1.2.1. Xét tuyển thẳng theo phương án riêng

a. Đối tượng tuyển thẳng: Thí sinh đạt một trong những điều kiện sau

- Có kết quả học tập năm lớp 11 đạt loại giỏi trở lên.

- Có kết quả học tập học kỳ 2 năm lớp 11 và học kì 1 năm lớp 12 đạt loại giỏi trở lên.

- Có kết quả học tập năm lớp 12 đạt loại giỏi trở lên.

         - Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế TOEIC hoặc TOEFL đạt 450 trở lên hoặc IELTS từ 4,5 trở lên và tương đương.

b. Thời gian đăng ký: Từ 01/6/2020 đến hết ngày 04/9/2020.

1.2.2. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia

1.2.3. Xét tuyển theo học bạ THPT: Thí sinh có thể xét tuyển:

        -  Điểm học bạ lớp 11 và học kỳ I lớp 12 theo tổ hợp các môn đăng ký

                -  Điểm học bạ lớp 12 theo tổ hợp các môn đăng ký

2. Trình độ liên thông đại học chính quy

TT

Nghề đào tạo

Tổ hợp môn xét tuyển

Phương thức, thời gian xét tuyển

1

Công nghệ may

-A00: Toán, Vật lý, Hóa học

-A01:  Toán, Vật lý, Tiếng Anh

-D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

-B00: Toán, Hóa học, Sinh học

-Xét kết quả học tập năm lớp 12 các môn trong tổ hợp xét tuyển

- Đến ngày 31/8/2020

 

2

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

3

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

3. Trình độ đại học vừa làm vừa học

TT

Nghề đào tạo

Tổ hợp môn xét tuyển

Phương thức, thời gian xét tuyển

1

Công nghệ may

-A00: Toán, Vật lý, Hóa học

-A01:  Toán, Vật lý, Tiếng Anh

-D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

-B00: Toán, Hóa học, Sinh học

- Xét kết quả học tập năm lớp 12 các môn trong tổ hợp xét tuyển và bảng điểm tổng kết TBC ĐH/CĐ.

- Đến ngày 31/12/2020 hoặc đến khi hết chỉ tiêu

4. Trình độ Cao đẳng

TT

Nghề đào tạo

Tổ hợp môn xét tuyển

Phương thức xét tuyển

1

Công nghệ may

-A00: Toán, Vật lý, Hóa học

-A01:  Toán, Vật lý, Tiếng Anh

-D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

-B00: Toán, Hóa học, Sinh học

-Xét kết quả học tập năm lớp 12 hoặc điểm thi THPTQG các môn trong tổ hợp xét tuyển

Đối với môn Vẽ năng khiếu, thí sinh có thể sử dụng kết quả thi các môn vẽ Bố cục, vẽ Hình họa, vẽ Mỹ thuật từ các trường đại học, cao đẳng khác có tổ chức thi Vẽ năng khiếu trong năm 2020.

- Thời gian xét tuyển như Đại học chính quy

2

Sửa chữa thiết bị may

3

Thiết kế thời trang

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

V00: Toán, Vật lý, Vẽ năng khiếu

V01:  Toán, Ngữ văn, Vẽ năng khiếu

 

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG THEO PHƯƠNG ÁN RIÊNG, XÉT TUYỂN HỌC BẠ THPT, THI TUYỂN NĂNG KHIẾU

            1. Hồ sơ xét tuyển thẳng theo phương án riêng

Hồ sơ theo mẫu của trường hoặc mẫu hồ sơ xin việc gồm:

+ Bản sao hợp lệ học bạ THPT;

+ Bản sao hợp lệ chứng nhận tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020 hoặc bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp các năm trước ;

+ Bản sao khai sinh;

+ Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân;

+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu của Trường (tải trên website: hict.edu.vn);

+ Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có);

Riêng thí sinh xét tuyển thẳng theo chứng chỉ Tiếng Anh phải nộp thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

2. Hồ sơ xét tuyển theo học bạ THPT

Hồ sơ theo mẫu của trường hoặc mẫu hồ sơ xin việc gồm:

+ Bản sao hợp lệ học bạ THPT;

+ Bản sao Giấy khai sinh;

+ Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân;

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường (tải trên website: hict.edu.vn);

+ Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có);

+ Bản sao hợp lệ chứng nhận tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020 hoặc bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp các năm trước.

3. Hồ sơ đăng ký thi tuyển môn năng khiếu

Hồ sơ theo mẫu của trường hoặc mẫu hồ sơ xin việc gồm:

+ Bản sao hợp lệ học bạ THPT;

+ Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2020.

+ Bản sao Giấy khai sinh;

+ Phiếu đăng ký thi tuyển theo mẫu của Trường (tải trên website: hict.edu.vn);

+ Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có);

+ Bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

+ 02 ảnh cỡ 4x6 cm chụp trong vòng 6 tháng.

Chú ý:

-         Gửi hồ sơ thi tuyển môn năng khiếu trước 10/8/2020.

-         Dự kiến ngày thi tuyển năng khiếu 23,24/8/2020

 

IV. THỜI GIAN, CÁCH THỨC NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH

   1. Thời gian nhận hồ sơ

1.1. Theo phương thức thi THPT Quốc gia: Theo quy định của Bộ GD&ĐT

  1.2. Theo phương thức xét tuyển học bạ THPT:

Các đợt nhận hồ sơ

Thời gian

Đối tượng và phương thức xét

Đợt 1

Từ 15/4/2020 đến hết 30/6/2020

Dành cho thí sinh xét điểm năm lớp 11 và HK1 lớp 12 theo tổ hợp các môn đăng ký + Xét tuyển thẳng

Đợt 2

Từ 01/7/2020 đến hết 20/7/2020

Đợt 3

Từ 21/7/2020 đến hết 04/9/2020

Xét tuyển thẳng + Điểm HB năm lớp 12

Đợt 4

Từ 05/9/2020 đến hết 15/9/2020

 

 

Dành cho thí sinh xét điểm năm lớp 12 theo tổ hợp các môn đăng ký

Đợt 5

Từ 16/9/2020 đến hết 30/9/2020

Đợt 6

Từ 01/10/2020 đến hết 15/10/2020

Đợt 7

Từ 16/10/2020 đến hết 15/11/2020

Đợt 8

Từ 16/11/2020 đến hết 31/11/2020

 

2. Cách thức nộp hồ sơ

Thí sinh có thể nộp hồ sơ theo 1 trong 2 cách sau:

+ Trực tiếp tại phòng Tuyển sinh và Truyền thông, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (Phòng 108, nhà C1);

+ Chuyển phát nhanh qua bưu điện về địa chỉ: Phòng Tuyển sinh và Truyền thông, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội

 

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ phòng Tuyển sinh và Truyền thông

Điện thoại: 024.36922552; 0917966488; Website: hict.edu.vn;

Email: tuyensinhdetmay@hict.edu.vn; http://www.facebook.com/tshict

 

Nơi nhận:

-Website: hict.edu.vn

-Lưu: VT, TS&TT.

                  HIỆU TRƯỞNG

 

                   (Đã ký)

 

 

                   TS. Hoàng Xuân Hiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các bài viết khác

Thông báo thông tin đề án mở ngành
06/10/2020
1.112 lượt xem
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020
23/06/2020
0 lượt xem
Ngày hội việc làm HTU 2020
09/06/2020
1.718 lượt xem
THÔNG TIN DU HỌC TRUNG QUỐC
13/12/2019
2.198 lượt xem
Điểm thi lại tốt nghiệp năm 2019
19/02/2019
1.338 lượt xem

Liên kết website