Trang chủ

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2021-2022

Ngày đăng: 04:44 - 29/12/2022 Lượt xem: 279
Ngày 20/12/2022, hội đồng khoa học khoa Kinh tế đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa họcNghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngành học khi đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tại văn phòng Khoa Kinh tế.
Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm có: ThS. Trần Thị Ngát – Q.Phó trưởng khoa: Chủ tịch hội đồng; ThS. Đào Thị Hằng – Trưởng BM Kế toán – Marketing: Phản biện 1; TS. Đậu Xuân Đạt – Q.Phó trưởng BM Kế toán – Marketing: Phản biện 2; ThS. Nguyễn Văn Thản: Uỷ viên; ThS.Nguyễn Thị Minh Tâm - Giảng viên BM QTKD: Thư ký cùng đại diện nhóm NCKH sinh viên.
 
Hình 1. Hội đồng nghiệm thu đề tài
Sinh viên Lê Thị Hạnh ĐHQL1 - K4 đại diện nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo tổng kết đề tài đặc biệt phân tích làm rõ 1 số vấn đề:
- Mục tiêu nghiên cứu;
- Phương pháp nghiên cứu để đạt mục tiêu;
- Kết quả nghiên cứu
- Giải pháp.
 
Hình 2. Sinh viên Lê Thị Hạnh trình bày báo cáo tổng kết đề tài
Sau khi nghe đại diện nhóm trình kết quả nghiên cứu, các thành viên hội đồng nhận xét, phân tích, trao đổi cùng nhóm nghiên cứu làm sáng tỏ một số nội dung trong báo cáo.
 
Hình 3. Hội đồng nhận xét, góp ý cho nhóm nghiên cứu
Sau khi lắng nghe ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên hội đồng và giải trình nội dung của nhóm nghiên cứu, ThS Trần Thị Ngát – Chủ tịch hội đồng đã kết luận 1 số nội dung nhóm nghiên cứu cần hoàn thiện:
     - Dựa vào kiểm định nào để bác bỏ hay chấp nhận giả thuyết;
     - Bổ sung bảng tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngành học khi đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.
     - Giải pháp đứng trên góc độ của nhà trường, đề xuất giải pháp chung cho tất cả các ngành nhà trường đang đào tạo.
Nhóm nghiên cứu hoàn thiện báo cáo tổng kết nghiên cứu khoa học theo kết luận của hội đồng và gửi lại cho thư ký rà soát theo quy định.
Trần Thị Ngát – Khoa Kinh tế
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 54 Tổng truy cập: 19.328.389