Trang chủ

CÁN BỘ LÃNH ĐẠO KHOA, QUẢN LÝ BỘ MÔN KHOA KINH TẾ THAM DỰ TẬP HUẤN QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Ngày đăng: 03:22 - 17/02/2020 Lượt xem: 287
Ngày 14/02/2020, tại C5-301 đã diễn ra Tập huấn quy trình tự đánh giá chương trình đào tạo đại học. Đây là buổi tập huấn do Trung tâm đảm bảo chất lượng tổ chức nhằm thực hiện công tác kiểm định, đánh giá chất lượng chương trình đào tạo cho 3 ngành đào tạo đại học Công nghệ may, Quản lý công nghiệp, Công nghệ Sợi Dệt.

Ảnh 1. Toàn cảnh buổi tập huấn
Tham dự buổi tập huấn, về phía Ban giám hiệu có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Nguyễn Thu Phượng – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng nhà trường; về phía các khoa/Trung tâm/Phòng có đồng chí Nguyễn Văn Huy – Giám đốc Trung tâm đảm bảo chất lượng (Báo cáo viên); đồng chí Phùng Thị Hạnh – Trưởng phòng Đào tạo và các đồng chí là trưởng khoa, phụ trách khoa Kinh tế, Khoa Công nghệ may; Khoa Công nghệ Sợi Dệt; cán bộ quản lý Bộ môn, các chuyên viên của Trung tâm đảm bảo chất lượng. Về phía khoa Kinh tế, tham dự tập huấn có đồng chí Dương Thị Tân – Phụ trách khoa; đồng chí Tạ Văn Cánh – Phó Khoa Kinh tế; đồng chí Đào Thị Hằng – Phó Bộ môn Marketing – Kế toán; đồng chí Đinh Thị Thủy, Trần Thị Ngát – Phó Bộ môn Quản trị kinh doanh.

Ảnh 2. Ban giám hiệu tham dự, chỉ đạo buổi tập huấn quy trình tự đánh giá chương trình đào tạo
          Khoa Kinh tế là một trong 3 khoa của trường có chương trình đào tạo trình độ đại học cần tự đánh giá và kiểm định chất lượng. Việc đánh giá và kiểm định chương trình đào tạo đại học là một yêu cầu bắt buộc, chương trình đào tạo phải được kiểm định theo quy định của Luật giáo dục đại học. Trường hợp không thực hiện đánh giá, kiểm định hoặc kết quả đánh giá, kiểm định không đạt yêu cầu, cơ sở giáo dục đại học phải có trách nhiệm cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, bảo đảm quyền lợi cho người học, không được tiếp tục tuyển sinh ngành đào tạo đó cho đến khi đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng (Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật giáo dục đại học ban hành ngày 19/11/2018). Nội dung của buổi tập huấn quy trình tự đánh giá, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo bao gồm các nội dung: (1) Giới thiệu các văn bản, tài liệu liên quan đến tự đánh giá chương trình đào tạo; (2) Quy định và chu kỳ kiểm định, đánh giá chương trình đào tạo; (3) Bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo; (4) Thành lập Hội đồng tự đánh giá; (5) Xây dựng chương trình tự đánh giá chương trình đào tạo. Trong đó, nội dung 4 và nội dung 5 được tập huấn chuyên sâu để các đơn vị triển khai 2 nội dung này, đến hết ngày 19/2/2020 các khoa phụ trách ngành phải dự thảo được Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách tự đánh giá của từng chương trình đào tạo có sinh viên sắp tốt nghiệp.

Ảnh 3. Nội dung của buổi  tập huấn
          Việc thành lập Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và nhóm chuyên trách tự đánh giá là một nội dung trọng yếu của buổi tập huấn, các đồng chí cán bộ giảng viên khoa Kinh tế được báo cáo viên cung cấp tài liệu, hướng dẫn cách lựa chọn thành viên và thực hiện đúng quy định của Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ban hành ngày 29/11/2013 về Quy định về quy trình và chu kỳ đánh giá chất lượng chương trình đào tạo; Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KDĐH ban hành ngày 28/6/2016 về Hướng dẫn tự đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH.

Ảnh 4. Nội dung tập huấn về lựa chọn thành viên Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký, nhóm chuyên trách
          Kết thúc buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường tóm tắt lại các nhiệm vụ chính cần triển khai sau buổi tập huấn, chỉ đạo các khoa Kinh tế, Công nghệ may, Công nghệ sợi dệt nghiên cứu công văn, quy định liên quan và triển khai công tác tự đánh giá chương trình đào tạo tại đơn vị mình nhằm thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và xác định các thành viên của Hội đồng tự đánh giá CTĐT, trình duyệt và ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá, chi tiết nhiệm vụ của từng thành viên trong hội đồng và dự thảo kế hoạch tự đánh giá CTĐT gửi Ban giám hiệu duyệt trước khi ban hành.
          
Đinh Thủy-Kinh tế

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 21 Tổng truy cập: 7.118.612