Trang chủ

DUYỆT ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2022 “MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI”

Ngày đăng: 03:31 - 24/12/2021 Lượt xem: 483
Ngày 22/12/2021, Hội đồng khoa học trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tiến hành duyệt đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học “Một số giải pháp tăng cường hiệu quả giảng dạy trực tuyến tại trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội” do ThS. Nguyễn Thị Giang – Giảng viên khoa Kinh tế là chủ nhiệm đề xuất.

Hội đồng đánh giá đề xuất gồm có: ThS- NCS. Nguyễn Thị Thu Hường - Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng, ThS Phạm Thị Đào – Phó trưởng khoa Khoa học cơ bản,Phản biện 1; ThS. Tạ Thế Dũng – Giảng viên khoa Tin học ngoại ngữ , Phản biện 2; TS. Tạ Văn Cánh – Phó trưởng khoa Kinh tế, Ủy viên; ThS. Lý Thu Cúc – Giảng viên Khoa Kinh tế, Thư ký Hội đồng.

Hình 1. Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài
Thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Nguyễn Thị Giang báo cáo trước Hội đồng các nội dung chính trong đề tài gồm: tính cấp thiết của đề tài; mục tiêu nghiên cứu; đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu; nội dung nghiên cứu và sản phẩm của đề tài.

Hình 2. Đồng chí Nguyễn Thị Giang trình bày đề xuất
 Tại buổi duyệt đề xuất, tác giả và nhóm nghiên cứu lĩnh hội  nhiều ý kiến góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng. Các thành viên trong Hội đồng đều đánh giá đây là đề tài cấp thiết với thực tế hiện nay tại nhà trường đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 chưa có dấu hiệu được kiểm soát. Đề tài được thực hiện trong năm 2022 sẽ góp phần cải thiện được chất lượng giảng dạy trực tuyến, đánh giá chính xác hiệu quả giảng dạy trực tuyến đang thực thi, chỉ ra những bất cập và khó khăn khi triển khai đào tạo trực tuyến tại trường. Trong buổi nghiệm thu, Hội đồng cũng yêu cầu tác giả và nhóm nghiên cứu cần đưa ra các giải pháp mang tính cụ thể, đột phá hơn để đạt được mục tiêu nghiên cứu như các đề xuất về phần mềm, công cụ giảng dạy, quản lý giảng dạy trực tuyến; các kỹ thuật tổ chức lớp học; các đề xuất cải thiện hạ tầng công nghệ.

Hình 3. Đồng chí Tạ Thế Dũng, phản biện 2 nhận xét

Hình 4. Đồng chí  Nguyễn Thị Thu Hường – Chủ tịch hội đồng kết luận

Với kết quả trên, đề tài được Hội đồng đánh giá duyệt, cho làm thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và nộp về phòng Đào tạo trước ngày 15/01/2021.

Hình 5. Một số hình ảnh buổi duyệt đề xuất
Đinh Thị Thủy – Khoa Kinh tế

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 33 Tổng truy cập: 18.567.804