Trang chủ

DUYỆT THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023

Ngày đăng: 02:30 - 30/12/2022 Lượt xem: 261
Ngày 21/12/2022, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đã tổ chức Hội đồng khoa học duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học “Nâng cao kỹ năng quản trị năng suất cho đội ngũ tổ trưởng chuyền may tại Trung tâm Sản xuất - Dịch vụ, Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội” do ThS. Trần Thị Ngát làm chủ nhiệm.

Hội đồng duyệt thuyết minh đề tài cấp trường gồm có: TS. Nguyễn Văn Đức, Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch hội đồng; đ/c ThS. Đặng Thị Thúy Hồng, Giám đốc TT THM - Ủy viên; TS. Nguyễn Thị Hường, Phó trưởng khoa CNM - Ủy viên; CN. Nguyễn Thị Lệ Quyên, Phó giám đốc TTSXDV - Ủy viên; ThS. Nguyễn Văn - Thư ký hội đồng.

Toàn cảnh hội đồng duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học
Với mục tiêu nâng cao năng suất chuyền may và hiệu quả sản xuất tại Trung tâm SXDV, để đạt được mục tiêu trên cần phải nâng cao kỹ năng quản trị năng suất cho đội ngũ tổ trưởng tổ sản xuất. Tại buổi duyệt thuyết minh, ThS. Trần Thị Ngát - Chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt thuyết minh nghiên cứu về nâng cao kỹ năng quản trị năng suất cho đội ngũ tổ trưởng chuyền may tại Trung tâm SXDV.

Chủ nhiệm đề tài ThS. Trần Thị Ngát báo cáo thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học
Sau phần trình bày của chủ nhiệm đề tài các thành viên trong hội đồng đã đưa ra những ý kiến góp ý để nhóm nghiên cứu hoàn thiện bản thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học. Hội đồng khoa học đánh giá cao sự nghiêm túc của nhóm nghiên cứu trong lĩnh vực nghiên cứu và khuyến khích nhóm nhiên cứu thực hiện tốt các nội dung nghiên cứu để đạt được các mục tiêu của đề tài đặt ra và ứng dụng sản phẩm của đề tài vào công tác nâng cao kỹ năng quản trị năng suất cho đội ngũ tổ trưởng chuyền may tại Trung tâm SXDV - Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.

TS. Nguyễn Văn Đức, Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch hội đồng

ThS. Đặng Thị Thúy Hồng, Giám đốc TT THM - Ủy viên
 
Nguyễn Văn Thản – Khoa Kinh tế

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 27 Tổng truy cập: 19.043.837