Trang chủ

GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ THAM DỰ WORKSHOP CÔNG BỐ BÀI BÁO TRÊN CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC

Ngày đăng: 03:52 - 16/01/2024 Lượt xem: 54

Chiều ngày 11/1/2024, Tọa đàm “PUBLISHING IN ACADEMIC JOURNALS" được tổ chức Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đây là một tọa đàm nằm trong khuôn khổ các seminar của chương trình đào tạo tiến sĩ tại Đại học Kinh tế Quốc dân.  

Diễn giả chính của tọa đàm là GS.TS. Ellie Chapple (Queensland University of Technology, Australia); GS.TS. Grantley Taylor (Curtin University, Australia); PGS.TS. Lien Duong (Curtin University, Australia); PGS.TS. Thu Phuong Truong (Victoria University of Wellington, New Zealand)

Ảnh 1. Toàn cảnh tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các diễn giả đã chỉ ra các xu hướng nghiên cứu nổi bật trong lĩnh vực kế toán trong thời gian tới bao gồm: (1) Ứng dụng công nghệ: Các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, học máy, và dữ liệu lớn sẽ tiếp tục được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực kế toán. Các công nghệ này sẽ giúp tự động hóa các quy trình kế toán, cải thiện hiệu quả và chính xác của công tác kế toán, và cung cấp thông tin kế toán có giá trị hơn cho các bên liên quan. (2) Nghiên cứu đa ngành: Các nhà nghiên cứu kế toán sẽ tiếp tục hợp tác với các nhà nghiên cứu từ các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như kinh tế, tài chính, luật, và công nghệ thông tin. (3) Sự hợp tác đa ngành sẽ giúp các nhà nghiên cứu kế toán mang lại những hiểu biết mới và giải pháp sáng tạo cho các vấn đề trong lĩnh vực kế toán. (4) Nghiên cứu ứng dụng: Các nhà nghiên cứu kế toán sẽ tiếp tục tập trung vào nghiên cứu ứng dụng, nhằm giải quyết các vấn đề thực tế trong lĩnh vực kế toán. Nghiên cứu ứng dụng sẽ giúp cải thiện chất lượng công tác kế toán, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, và góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Ngoài ra, ICAFE chia sẻ về cách thức nghiên cứu và công bố các nghiên cứu trong lĩnh vực kế toán: Kế toán bền vững, Kế toán công nghệ blockchain; Kế toán dữ liệu lớn. Các nghiên cứu này sẽ giúp kế toán trở nên hiện đại và hiệu quả hơn, đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp và các bên liên quan trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

Ảnh 2. GS.TS. Ellie Chapple (Queensland University of Technology, Australia) trao đổi về các xu hướng nghiên cứu của lĩnh vực kế toán tài chính

Cũng trong tọa đàm, các diễn giả đã phân tích và chia sẻ chuyên sâu về những điều cần lưu ý cho một công bố quốc tế liên quan đến lĩnh vực kế toán, tài chính. Thứ nhất là chọn chủ đề nghiên cứu: Chủ đề nghiên cứu cần phù hợp với các xu hướng nghiên cứu mới trong ngành. Thứ hai là tìm hiểu về các tạp chí phù hợp. Các tạp chí này có thể bao gồm các tạp chí quốc tế, các tạp chí khu vực, và các tạp chí quốc gia. Thứ ba là xây dựng kế hoạch nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu: xác định mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu; lịch trình thực hiện nghiên cứu, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu. Thứ tư là viết bài báo, gửi phản biện và sửa sau phản biện: Bài báo cần được viết theo đúng yêu cầu của tạp chí. Nếu bài báo được chấp thuận đăng tải, cần thực hiện các thủ tục đăng tải theo yêu cầu của tạp chí.

Ảnh 3. GS.TS. Grantley Taylor (Curtin University, Australia) chia sẻ về cách thức nghiên cứu và công bố quốc tế

Ảnh 4. Một số hình ảnh của buổi tọa đàm

 Đinh Thị Thủy- Khoa Kinh tế


© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 24 Tổng truy cập: 18.590.404