Trang chủ

Giảng viên khoa Kinh tế tham gia chương trình đào tạo nội bộ Tập Đoàn Dệt May Việt Nam, chuyên đề “Tài chính kế toán”

Ngày đăng: 09:36 - 07/10/2021 Lượt xem: 445
          Ngày 02/10/2021, giảng viên khoa Kinh tế đã tham gia học tập chuyên đề “Tài chính kế toán” trong khuôn khổ chương trình đào tạo nội bộ trực tuyến nâng cao năng lực cho đội ngũ cấp trung của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam diễn ra từ ngày 18 tháng 09 năm 2021, dự kiến đến tháng 12 năm 2021.

          Chuyên đề “Tài chính kế toán” gồm 02 phần, phần 01 bao gồm các nội dung cơ bản về tài chính kế toán và vai trò tài chính kế toán với đội ngũ quản lý cấp trung. Phần 02 tập trung về các vấn đề quản trị tài chính trong các doanh nghiệp dệt may.
 
Hình 1. Hình ảnh tổng quan hội trường
Trong buổi đầu tiên của chuyên đề, ông Phạm Văn Tân, phó Tổng giám đốc Tập đoàn đã chia sẻ nội dung tổng quan về tài chính doanh nghiệp với các khái niệm cơ bản về tài chính, mục tiêu của quản trị tài chính và quy trình quản trị tài chính.

Hình 2. Hình ảnh ông Phạm Văn Tân chia sẻ
Tiếp nối buổi đào tạo, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, trưởng ban Kiểm soát Tập Đoàn đã chia sẻ về các nội dung liên quan đến báo cáo tài chính, các chỉ số thước đo sức khỏe của doanh nghiệp.
 
Hình 3. Hình ảnh slide báo cáo tài chính – thước đo sức khỏe
Sau mỗi nội dung, học viên được kết nối, giao lưu, trao đổi bằng các câu hỏi trực tuyến để ghi nhớ kiến thức. Chuyên đề đã cung cấp những nội dung cơ bản nhất để các cán bộ quản lý cấp trung của Tập đoàn nhận biết được vai trò quan trọng trong việc xây dựng và sử dụng thông tin của hệ thống tài chính kế toán.

Kết luận buổi đào tạo ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Vinatex đã chia sẻ mục tiêu của quản trị tài chính, mục tiêu của hệ thống tài chính kế toán đối với quản lý cấp trung.

Chuyên đề cho thấy cán bộ quản lý cấp trung ở bất kể bộ phận nào phải nắm được các chỉ tiêu tài chính, cách vận dụng các chỉ tiêu đó trong quá trình hoạt động. Bên cạnh đó, cán bộ quản lý cấp trung cũng phải cần hiểu được chỉ số trong hệ thống thông tin kế toán, xây dựng được hệ thống thông tin kế toán để cung cấp thông tin cho việc ra quyết định.
 
Hình 4. Hình ảnh ông Lê Tiến Trường chia sẻ
Tác giả: Đào Thị Hằng
                                                       Bộ môn Kế toán – Marketing, khoa Kinh tế

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 194 Tổng truy cập: 16.450.905