Trang chủ

GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ THAM GIA HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ “QUẢN TRỊ NHÂN SỰ” NĂM 2023

Ngày đăng: 10:26 - 24/08/2023 Lượt xem: 139

Tác giả: Lê Thị Kim Tuyết - Khoa Kinh tế

Ngày 17/8/2023, 04 giảng viên khoa Kinh tế tham gia học tập chuyên đề “Quản trị nhân sự” thuộc Chương trình đào tạo tài năng trẻ Vinatex Young Talent, năm 2023 với khóa đào tạo Kiến thức của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam do bà Trần Thị Thu Thảo - Trưởng ban Quản lý Nguồn nhân lực Tập đoàn Vinatex trình bày.

 Hình 1. Bà Trần Thị Thu Thảo - Trưởng ban Quản lý Nguồn nhân lực Tập đoàn Vinatex trình bày

Trong chương trình đào tạo Young Talent, 152 học viên đến từ 15 đơn vị được trang bị các kiến thức cơ bản trong chuỗi sản xuất dệt may, đồng thời, hình thành, tích lũy được các kiến thức, kỹ năng, phương pháp tư duy trong quản lý, điều hành hiện đại, phù hợp với yêu cầu thực tiễn công việc. Một trong các lĩnh vực chuyên môn quản lý đó chính là Quản trị nhân sự.

  Hình 2. Chuyên đề quản trị nhân sự

Chuyên đề gồm 2 phần, phần thứ nhất bà Trần Thị Thu Thảo đã trình bày về một số nội dung trong Quản trị nguồn nhân lực và Hệ thống các văn bản pháp luật về lao động. Bên cạnh những nội dung tổng quát về Quản trị nguồn nhân lực, nội dung trình bày đã tổng hợp văn bản hướng dẫn về Bộ luật lao động năm 2019; quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động; những nội dung cần ghi nhớ liên quan đến Hợp đồng lao động, thời gian thử việc, thời giờ làm việc, làm thêm giờ, tiền lương, an toàn vệ sinh lao động, xử lý kỷ luật lao động, … Kết thúc phần thứ nhất, các học viên được xử lý các tình huống về pháp luật lao động tổng hợp từ các tình huống thực tiễn tại các doanh nghiệp dệt may.

Hình 3. Nội dung trình bày: Hệ thống các văn bản pháp luật về lao động

Trong phần thứ hai, bà Trần Thị Thu Thảo đã trình bày về “Cách viết bản mô tả công việc và đánh giá nhân viên”. Nội dung bao gồm quy trình thực hiện viết bản mô tả công việc, phương pháp phân loại công việc theo Agile với các minh hoạ thực tiễn tại một số vị trí công việc tại các doanh nghiệp dệt may. Đây chính là một trong các căn cứ quan trọng trong hệ thống đánh giá nhân viên tại các doanh nghiệp dệt may.

 

Hình 4. Nội dung trình bày: Đánh giá nhân viên

Nội dung đánh giá nhân viên đã giúp học viên nắm được mục đích đánh giá thực hiện công việc; nội dung các phương pháp đánh giá kết quả thực hiện công việc; quy trình 5 bước trong thực hiện phỏng vấn đánh giá kết quả thực hiện công việc, trong đó, tiêu chí đánh giá được xây dựng tuân thủ nguyên tắc SMART. Từ đó, góp phần cải thiện kỹ năng đánh giá kết quả thực hiện công việc của phòng/ban/bộ phận do cán bộ quản lý. Nội dung trình bày rất hữu ích đối với các cán bộ quản lý trẻ, các cán bộ nguồn của các tổ chức trong tập đoàn Vinatex, gắn liền với thực tiễn doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may.
Kết thúc nội dung thứ hai, học viên được tổng kết kiến thức bằng các câu hỏi tổng hợp qua trò chơi Kahoot!, đồng thời được trao đổi thảo luận từ các vấn đề quản lý phát sinh từ liên hệ thực tiễn. 

Hình 5. Học viên Lê Tuyết - khoa Kinh tế đạt giải 3 trong trò chơi Kahoot!

Chuyên đề “quản trị nhân sự” rất có ý nghĩa trong công tác quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp, góp phần hình thành tư duy hệ thống đối với cấp quản lý trong các doanh nghiệp của Tập đoàn Vinatex và ứng dụng trong thực tiễn tại doanh nghiệp dệt may, góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện chức năng thu hút, đào tạo - phát triển và duy trì con người của tổ chức, hướng tới thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp, phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn Dệt May Việt Nam. 

Hình 6. Toàn cảnh buổi học của các học viên tại điểm cầu miền Bắc - Vinatex

 
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 50 Tổng truy cập: 18.587.602