Trang chủ

GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ THAM GIA TẬP HUẤN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ (OER) OPEN EDUCATIONAL RESOURCES

Ngày đăng: 09:52 - 10/06/2020 Lượt xem: 309

Ngày 06 và 07/6/2020, giảng viên Khoa Kinh tế tham gia tập huấn trực tuyến khai thác Tài nguyên giáo dục mở (OER) tại Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội do diễn giả Lê Trung Nghĩa - Ban tư vấn phát triển giáo dục mở, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam trình bày và hướng dẫn.


Hình 1. Thông tin buổi tập huấn và diễn giả
Buổi học đầu tiên, diễn giả Lê Trung Nghĩa đã trình bày nội dung lý thuyết Tổng quan về Tài nguyên giáo dục mở (OER) và kịch bản giả tưởng cho giáo dục Việt Nam bao gồm 9 nội dung: (1) Triết lý của nguồn mở; (2) Khái niệm cơ bản về OER; (3) Hệ thống giấy phép của thế giới nguồn mở; (4) Khai thác OER; (5) Khía cạnh tài chính và mô hình kinh doanh; (6) Chính sách OER và Khoa học Mở trên thế giới; (7) Chính sách và hoạt động OER ở Việt Nam; (8) Kịch bản giả tưởng cho giáo dục Việt Nam, (9) Tài liệu tham khảo.
 
Hình 2. Buổi học lý thuyết
Buổi học thứ hai, ba và bốn, 02/12 giảng viên khoa Kinh tế tiếp tục cùng các học viên khóa 1 đã được tham gia thực hành tại phòng đa phương tiện của Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội dưới sự hướng dẫn trực tuyến của diễn giả Lê Trung Nghĩa, bao gồm các nội dung:

Tìm kiếm và sử dụng tài nguyên giáo dục mở với các phần hành như: (i) hình ảnh, (ii) video, (iii) âm thanh, (iv) văn bản - sách, tạp chí, khóa học, (v) dữ liệu mở;
Tạo lập và tùy biến tài nguyên giáo dục mở như: (i) văn bản, (ii) hình ảnh, (iii) âm thanh, (iv) video;
Đảm bảo hệ thống giấy phép của tư liệu mở Creative Commons.
  
Hình 3. Buổi học thực hành
 
Khóa tập huấn đã giúp cho các giảng viên Khoa kinh tế tham gia khóa đào tạo hiểu được tài nguyên giáo dục mở, biết cách khai thác các kho tài nguyên trên Internet, sử dụng nguồn tư liệu vô cùng phong phú, nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ giấy phép mở được gắn với từng tài nguyên giáo dục mở. Khóa học được đánh giá hữu ích, nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy của giảng viên.
 
Người viết tin
Lê Thị Kim Tuyết – Khoa Kinh tế
 

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 25 Tổng truy cập: 7.118.616