Trang chủ

HỘI ĐỒNG SỐ 2 KHOA KINH TẾ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Ngày đăng: 04:07 - 30/08/2021 Lượt xem: 483

Sáng 28/8/2021, Hội đồng số 2 khoa Kinh tế trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đã tổ chức cho sinh viên Đại học ngành Quản lý công nghiệp khóa 2 bảo vệ khóa luận tốt nghiệp bằng hình thức trực tuyến.

Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp gồm có: ThS. Trần Thị Ngát, Chủ tịch Hội đồng; TS. Lê Thị Kim Tuyết, Phản biện Thư ký Hội đồng. Và đại diện các thầy cô và các em sinh viên khoa Kinh tế tham dự.

Hình 1: Market Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp - Đại học Khóa 2

Các em sinh viên có kết quả học tập khá trở lên ngành Quản lý công nghiệp đã bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp. Hội đồng số 2 đánh giá Khóa luận tốt nghiệp với nghiên cứu về Quản trị nhân sự, cụ thể gồm các nghiên cứu chuyên sâu như: công tác đào tạo và phát triển nhân sự; tạo động lực cho người lao động; công tác tuyển dụng và bố trí nhân sự, …. Tất cả các nghiên cứu của các em sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp tại hội đồng đều gắn với các vấn đề thực tiễn tại doanh nghiệp trong ngành may Việt Nam.

 
 Hình 2: Sinh viên trình bày tóm tắt đề tài khóa luận tốt nghiệp

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao sự nỗ lực của các em sinh viên trong quá trình thực tập tại các doanh nghiệp may, nhiều cố gắng trong nghiên cứu và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp trong hoàn cảnh dịch Covid-19 đã, đang diễn biến phức tạp. Các đề tài đã phản ánh chân thực, sinh động bức tranh thực trạng lĩnh vực nghiên cứu Quản lý công nghiệp, trong đó, có công tác Quản lý nhân sự trong các doanh nghiệp may, đồng thời, cũng đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện lĩnh vực nghiên cứu của đề tài.

 
Hình 3: Kết cấu chính trong nội dung bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Hội đồng đã có những đóng góp bổ ích và thiết thực, giúp các em sinh viên có cơ sở để hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp tốt hơn, góp phần giúp các em tiếp tục hoàn thiện kiến thức cả về lý luận và thực tiễn, đồng thời phát triển kỹ năng tổng hợp, phân tích và đánh giá.
Chúc các em sinh viên khoa Kinh tế trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội sau tốt nghiệp ra trường công tác sẽ không ngừng cố gắng, ngày càng trưởng thành, xứng đáng là nguồn nhân lực quản lý có chất lượng cao phục vụ vào sự phát triển của ngành công nghiệp nói chung và ngành may Việt Nam nói riêng.
 

Người viết tin
Lê Thị Kim Tuyết – Khoa Kinh tế

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 64 Tổng truy cập: 19.011.605